Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA NA 70-LECIU ODDZIAŁU KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Drukuj

W sobotę, 15 lutego, przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa wzięli udział w dostojnym jubileuszu 70-lecia Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Na uroczystości, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach naszą Izbę reprezentowali Andrzej Pawelec - zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady, Andrzej Pieniążek - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Wiesława Sobańska - dyrektor Biura Izby. W imieniu  Izby, na ręce Kazimierza Ginała, prezesa Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczyli pamiątkowy list gratulacyjny,  okazały bukiet kwiatów i złożyli wyrazy uznania, życzenia sukcesów i dalszej owocnej współpracy.

Obecni byli także przedstawiciele oddziałów z całego kraju z prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr. inż. Piotrem Szymczakiem.

Jak prezentował na uroczystości prezes Kazimierz Ginał,przybliżając historię Stowarzyszenia,  kieleccy elektrycy  podjęli starania o powołanie Oddziału SEP w Kielcach w w 1950 roku. 28 kwietnia 1950 roku utworzono komitet organizacyjny, w składzie Antoni Bielak, Jan Gośniewski, Edward Giel, Czesław Jakóbkiewicz. 1 września 1950 roku Zarząd Główny SEP wyraził zgodę na utworzenie Oddziału w Kielcach, 23 listopada 1950 roku na zebraniu organizacyjnym Oddziału Kieleckiego jego prezesem został Antoni Bielak. Dzień 23 listopada 1950 roku uważany jest za datę powstania Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Działalność środowiska świętokrzyskich elektryków zrzeszonych w kieleckim Oddziale Stowarzyszenia polega na organizowaniu kursów, szkoleń, odczytów, sympozjów, dużych konferencji naukowo-technicznych o zasięgu krajowym. W okresie rozwoju energetyki i łączności oddział wykonywał opracowania dotyczące zapotrzebowania regionu na wykwalifikowanych elektryków i formułował wnioski odnośnie rozwoju szkolnictwa elektrycznego w zakresie zasadniczym, średnim i wyższym. Włączał się w starania o utworzenie w Kielcach wyższej uczelni technicznej, technikum i szkół zawodowych o profilu elektrycznym. Inspirował działania i czynnie wspierał powołanie w Kielcach przedsiębiorstw wykonawczych w branży elektrycznej. Działalność oddziału została doceniona odznaczeniem.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692