Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ZEBRAŁO SIĘ PREZYDIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

W środę, 15 stycznia w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach odbyło się posiedzenie Prezydium Izby. Prowadził je Andrzej Pawelec, pełniący obowiązki przewodniczącego Okręgowej Rady.

Na rozpoczęcie spotkania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 28 grudnia 2019 roku prezesa Izby Wojciecha Płazy. Wspomniano także uroczystość pogrzebową, która odbyła się 4 stycznia w kościele Świętego Ducha w Kielcach.

Posiedzenie Prezydium poświęcone było między innymi przypomnieniu najważniejszych wydarzeń z życia Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z ostatniego miesiąca, z których na pierwszym planie znalazła się uroczystość wręczenia w poniedziałek, 13 stycznia, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach decyzji o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 139 inżynierom, które w jesiennej sesji egzaminacyjnej zdały egzamin w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Jak mówił Andrzej Pawelec, uroczystość tę zaszczyciło swą obecnością wielu gości, a wśród nich byli obecni między innymi Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski, profesor Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej, profesor Barbara Goszczyńska – prorektor do spraw ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej. Ceremonia przebiegła dostojnie i bardzo sprawnie.

Andrzej Pawelec, pełniący obowiązki przewodniczącego Okręgowej Rady, poinformował prezydium, że w związku ze śmiercią Wojciecha Płazy zaistniała pilna konieczność podjęcia uchwały Okręgowej Rady o upoważnienia jednego z zastępców wykonywania czynności przewodniczącego. Posiedzenie zwołane zostało online i głosowanie przeprowadzono drogą elektroniczną. W jego wyniku podjęto uchwałę w myśl której , do pełnienia obowiązków przewodniczącego Rady został powołany Andrzej Pawelec. Będzie on pełnił tę funkcje do najbliższego Zjazdu świętokrzyskiej Izby, który odbędzie się 4 kwietnia 2020 roku.

Wiesława Sobańska, dyrektor Biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przekazała informacje o stanie członków. Ogółem jest ich 7135, w tym aktywnych 4164.


 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692