Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NADAŁA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

13 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nadała 139 inżynierom uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ośmiu specjalnościach. Na uroczystość przybyło wielu ważnych gości.

- Witam wszystkich na uroczystości, która jest świętem dla Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a w szczególności 139 inżynierów, którzy pomyślnie zdali egzaminy na uprawnienia budowlane. Od tej pory mogą oni pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawować odpowiedzialny zawód zaufania publicznego. Szanowni Państwo, zdaliście trudne egzaminy i dołączyliście do prestiżowego grona. Gratuluję wszystkim i życzę sukcesów w ciekawej, ale i odpowiedzialnej pracy. Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w której szeregach jest dokładnie 4160 członków, od początku swego istnienia, czyli od 18 lat, nadała już 3279 takich uprawnień. Mam nadzieję, że wielu z Państwa powiększy nasze szeregi – mówił na uroczystości Andrzej Pawelec, wiceprezes świętokrzyskiej Izby.

- Drodzy Państwo, przyłączam się do gratulacji. Będziecie budować, projektować, sprawować funkcje kierowników robot, inspektorów nadzoru budowlanego, a także nadzorować praktyki zawodowe swoich młodszych kolegów. Na każdym etapie łączyć Was będzie poczucie obowiązku i zaufania publicznego. Dlatego musicie mieć świadomość odpowiedzialności zawodowej i potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji. Życzę Wam pomyślności – mówił Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

- Drodzy inżynierowie, uprawnienia które zdobyliście czynią z was superelitę wśród społeczeństwa. Wiem, że ponieśliście duży trud, ale mam nadzieję, że z pracy i zawodowych wyzwań, których jest obecnie dla Was w kraju bardzo dużo, będziecie czerpać satysfakcję. Gratuluję wszystkim i życzę zadowolenia i sukcesów oraz umiejętności godzenia zawodowych obowiązków z życiem rodzinnym – mówił Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski.

- Ten egzamin był egzaminem szczególnym, ponieważ od innych różni go odpowiedzialność. Od tej pory Wasz podpis będzie wiele znaczył. Życzę wszystkim, aby całe życie przebiegało bez najmniejszych problemów – mówiła profesor Barbara Goszczyńska – prorektor do spraw ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej.

- Państwowa Inspekcja pracy kontroluje wszystkie jednostki i pracodawców, ale najczęściej budownictwo, dlatego życzę wam, kontakty z PIP były przede wszystkim prewencyjne, a kontrole kończyły się pomyślnie – mówił Adam Derza – okręgowy inspektor pracy w Kielcach.

W XXXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane pozytywnie zdało dwuetapowy egzamin 139 inżynierów budownictwa. Zdawalność na egzaminach wyniosłą 74 procent. W specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia odebrało 58 inżynierów, w specjalności inżynieryjnej drogowej 21, w specjalności inżynieryjnej mostowej 5 inżynierów, w specjalności inżynieryjnej kolejowej KOB 7, w inżynieryjnej hydrotechnicznej 4, w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej 2, w specjalności instalacyjnej sanitarnej 27 inżynierów, w specjalności instalacyjnej elektrycznej 15 inżynierów.

W jesiennej sesji egzaminacyjnej wyróżniono za bardzo dobre wyniki: Huberta Kłysa, magistra inżyniera, który ukończył kierunek budownictwo na Politechnice Świętokrzyskiej w specjalności budowa dróg w 2017 roku. W jesiennej sesji egzaminacyjnej uzyskał on uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej; Agatę Majerczyk, doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność gospodarka wodna, która ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego imienia Hugona Kołłątaja w Krakowie w 2018 r. Odbierała ona uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej; Sławomira Guta, inżyniera po kierunku budownictwo na Politechnice Rzeszowskiej w 2015 roku. Odebrał on uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; Michała Rejnowicza magistra inżyniera po kierunku budownictwo na Politechnice Świętokrzyskiej w specjalności budowa dróg w 2017 roku. Odebrał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Na uroczystości obecni byli między innymi Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski, profesor Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej, profesor Barbara Goszczyńska – prorektor do spraw ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej, Adam Derza – okręgowy inspektor pracy w Kielcach, Anna Bujnowska – przewodnicząca Związku Zawodowego Budowlani Okręg Świętokrzyski, Maria Głowacka – wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Alfred Zgoda – prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kielcach, Małgorzata Janiszewska – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach oraz Stanisław Rozin – przewodniczący Związku Mostowców RP Oddział Świętokrzyski, Cezary Tkaczyk – prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, Ireneusz Janik – prezes zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692