Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

TRWAJĄ EGZAMINY USTNE W XXXIV SESJI NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE. W CZWARTEK SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA.

Drukuj

4 grudnia do egzaminu ustnego przystąpili kandydaci ze specjalności sanitarnej.

W Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w czwartek, 28 listopada 2019 roku, przed komisją stanęli inżynierowie ubiegający się o uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji  technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej sanitarnej.

Wierzyli w sukces na egzaminie ustnym, ale nie brakowało stresu.

-   Jesteśmy przygotowani, ale stres może pokrzyżować nam szyki na egzaminie - mówili młodzi ludzie, czekając na wejście do sali.

Jak mówili, architekt projektuje, inżynier budownictwa buduje, ale dopiero instalator może tchnąć życie w nowy obiekt.

- To bardzo ciekawa i ważna specjalność. Liczymy, że będziemy się w niej realizować zawodowo - zgodnie przyznali.

W komisji egzaminacyjnej zasiedli: Andrzej Pieniążek - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Elżbieta Chociaj - sekretarz komisji, Magdalena Riabcew - członek komisji oraz Wiesława Sobańska – do spraw obsługi organizacyjnej i administracyjnej.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692