Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

TRWA JESIENNA SESJA EGZAMINACYJNA

Drukuj

166 osób przystąpiło w piątek, 22 listopada, do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w XXXIV sesji organizowanej przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Test pomyślnie zdało 135 inżynierów.

Egzaminy testowe na uprawnienia budowlane rozpoczęły się o godzinie 10 w sali budynku ZUGA SHL w Kielcach. W tym samym czasie, taki sam sprawdzian, odbywał się we wszystkich 16 Izbach w całym kraju w ramach XXXIV sesji egzaminacyjnej.

– Przeprowadzanie egzaminów i nadawanie uprawnień budowlanych, czyli umożliwienie inżynierom pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to podstawa działalności naszej Izby – mówi Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, inaugurując sesję egzaminacyjną.

Piątkowy egzamin rozpoczął się o godzinie 10. O jego zasadach poinformował przewodniczący komisji Andrzej Pieniążek. Liczbę pytań i czas przeznaczony na rozwiązanie testu był uzależniony od specjalności i zakresu uprawnień, o jakie starali się inżynierowie.

Najdłużej trwał egzamin na uprawnienia do projektowania i wykonawstwa – obejmował 90 pytań i mógł zająć maksymalnie 135 minut. Zdających ubiegali się o uprawnienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej - kolejowe obiekty budowlane, inżynieryjnej - sterowanie ruchem kolejowym, inżynieryjnej hydrotechnicznej, instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej elektrycznej. Zdający nie mogli mieć przy sobie telefonów komórkowych, a ich tożsamość była sprawdzana przy wejściu na salę. Wtedy też otrzymywali zestaw pytań w zamkniętych kopertach.

W skupieniu i ciszy przystąpili do rozwiązywania wyznaczonych zadań. Za drzwiami sali na wielu inżynierów czekali bliscy. Mocno trzymali kciuki za zdających, wierząc w ich sukces na egzaminie.

Wyniki testu zostały ogłoszone w sobotę, 23 listopada. Zdało go pomyślnie 135 inżynierów. W poniedziałek, 25 listopada rozpoczęły się egzaminy ustne. Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w styczniu 2020 roku.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692