Świętokrzyska OIIB

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start KONFERENCJE I SEMINARIA Trwałe i czasowe ograniczania własności na potrzeby urządzeń przesyłowych - zasady, wynagrodzenia i odszkodowania"; Warszawa, Katowice

Trwałe i czasowe ograniczania własności na potrzeby urządzeń przesyłowych - zasady, wynagrodzenia i odszkodowania"; Warszawa, Katowice

Email Drukuj PDF

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty "Trwałe i czasowe ograniczania własności na potrzeby urządzeń przesyłowych - zasady, wynagrodzenia i odszkodowania".

Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Szkolenie odbędzie się:

 • 26-27.11 w Warszawie
 • 3-4.12 w Katowicach

Prelegenci

 • Piotr Zamroch - radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, m.in. autor wytycznych w zakresie określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
 • Iwo Fisz - radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego w zakresie prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych

 

Strona WWW szkolenia - gdzie znajdują się wszystkie informacje

Pierwszego dnia szkolenie omawia kwestie wywłaszczenia dla potrzeb urządzeń przesyłowych w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o przepisy specustaw: drogowej, przesyłowej, gazowej, mieszkaniowej i naftowej. W ramach regulacji z ustawy o gospodarce nieruchomościami, kompleksowo przedstawiona zostanie problematyka zarówno trwałego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (art. 124 ust. 1 u.g.n.), jak i ograniczeń czasowych (art. 124b ust. 1 u.g.n., art. 126 ust. 1 i 5 u.g.n.).

Szkolenie ma charakter praktyczny i jest skierowane do osób, które na co dzień zajmują się problematyką pozyskiwania tytułów do gruntów dla potrzeb nowych inwestycji, jak i prac wykonywanych przy utrzymaniu istniejących sieci. W ramach szkolenia, poruszone zostaną zagadnienia dotyczące: prawidłowego formułowania wniosków, sposobu przeprowadzenia postępowania, poprawnego zakończenia go decyzją administracyjną, a także jej wykonalności

Główne zagadnienia I dnia:

 • zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)
 • Wydanie decyzji wywłaszczeniowych względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (art. 124a u.g.n.)
 • Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (art. 124 ust. 1a u.g.n.)
 • Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b u.g.n.)
 • zezwolenie na zajęcie nieruchomości w sytuacjach awaryjnych (art. 126 u.g.n.)
 • Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości dla potrzeb urządzeń przesyłowych w ramach specustaw

Podczas drugiego dnia szkolenia zostaną przedstawione w sposób kompleksowy zasady określania odszkodowań i wynagrodzeń związanych z procesem inwestycyjnym w zakresie urządzeń przesyłowych. Problem wskazanych wyżej świadczeń zostanie omówiony w sposób przekrojowy i syntetyczny, uwzględniając wieloetapowość przedmiotowych inwestycji i związaną z tym możliwość powstania szkód na różnych stadiach procesu inwestycyjnego.

Główne zagadnienia II dnia:

 • Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości na skutek lokalizacji urządzeń przesyłowych
 • specyfika realizacji inwestycji liniowych, etapowe obniżanie wartości nieruchomości,
 • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
 • czynniki wpływające na wartość służebności przesyłu
 • Odszkodowanie za ograniczenie własności mocą decyzji wydanej na podstawie przepisów u.g.n.
 • Specyfika odszkodowania za ograniczenie własności na podstawie przepisów specustaw

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1670 zł netto. W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednej osoby zapraszamy do negocjacji ceny.

Informujemy również  że istnieje możliwość wzięcia udziału w jednym dniu szkolenia (970zł + VAT).

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692