Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SPOTKANIE ŚRODOWISKOWE W BUSKU-ZDROJU

Drukuj

W piątek, 31 maja, odbyło się spotkanie środowiskowe członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z terenu powiatu buskiego. Odbyło się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przy Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju.

Gośćmi spotkanie inżynierów zrzeszonych Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  byli między innymi Jerzy Kolarz, starosta buski i Waldemar Sikora, burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Spotkanie otworzył Wojciech Płaza, przewodniczący Okręgowej Rady: - Dzisiejsze spotkanie w Busku ma na celu nie tylko integrację naszego środowiska inżynierów, ale i wymiar  szkoleniowy. Mam nadzieję, że wiedza i informacje, tak potrzebne inżynierom budownictwa w trudnej pracy, pozwoli na bezpieczne i spokojne wykonywanie zawodu, a nawiązane tu dzisiaj relacje zawodowe i prywatne przydadzą się w codziennych obowiązkach. Chciałbym, aby te spotkania były miejscem do wzajemnej rozmowy i wymiany doświadczeń - mówił  Wojciech Płaza.

Inżynierów z Kielc i powiatu buskiego powitał Jerzy Kolarz, starosta powiatu buskiego.

- O ogromnym znaczeniu i roli inżyniera budownictwa w szybko rozwijającej się gospodarce naszego powiatu nie muszę chyba nikogo przekonywać. Ogromnie cieszę się, że członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywają dzisiaj spotkanie w Busku-Zdroju i że jest ono dla naszych inżynierów okazją do integracji zawodowej oraz do zaczerpnięcia wiedzy na temat wielu ważnych dla tego środowiska tematów i zagadnień. Takie wsparcie i świadomość, że w swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy z problemami mogą zwracać się do świętokrzyskiej Izby jest dla nich na pewno bardzo ważna. Tym bardziej, że zarówno w Busku, jak i na terenie powiatu wiele dzieje się, jeśli chodzi o inwestycje budowlane. Już mamy się czym pochwalić, ale wiele pracy jeszcze przed nami – mówił Jerzy Kolarz.

Po raz kolejny przywitał inżynierów budownictwa w Busku-Zdroju Waldemar Sikora, burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. - Tu można nie tylko podratować zdrowie, ale i kondycję. Ale wciąż potrzebne są nam inwestycje. One nabrały rozmachu, chociaż jest na rynku problem z rosnącymi cenami materiałów budowlanych i brakiem rak do pracy. Inwestycje przedłużają się z tego powodu w czasie, ale jestem pewien, że wielomilionowe przedsięwzięcia, które mocno zmienią oblicze miasta  oraz ambitne plany na przyszłość uda się sprawnie przeprowadzić - mówił Waldemar Sikora.

W czasie spotkania adwokat Anna Dutkiewicz mówiła o bezpłatnym wsparciu prawnym udzielanym członkom Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i zwracała uwagę na obowiązki wynikające z wykonywania zawodu.

Zbigniew Major, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, przedstawił statystyki dotyczące postępowań w 2018 roku i przypomniał inżynierom o dopełnianiu wszelkich obowiązków i staranności w wypełnianiu dokumentów na budowach. - Chcemy was bronić, ale musimy mieć do tego argumenty, starannie prowadzony dziennik budowy może wiele pomóc w trudnych sprawach - mówił Zbigniew Major.

Dariusz Adamek, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, mocno podkreślał dochowanie wszelkiej staranności podczas prowadzenia budowy, przypomniał o możliwości występowania o zatarcie orzeczeń sądu oraz przytaczał wzięte z życia przykłady złych praktyk na budowach. - Najczęstsze błędy to odstępstwa od dokumentacji projektowej, brak pozwolenia na budowę, przekroczenie uprawnień. W przypadku wątpliwości zwracajcie się do do Izby po pomoc w interpretacji uprawnień. Lepiej skorzystać z tej pomocy niż ponosić konsekwencje wynikające z niewiedzy – mówił Dariusz Adamek.

Tomasz Trzcina, inżynier z powiatu buskiego, prowadzący budowę portu Czerniakowskiego w Warszawie dzielił się ze środowiskiem inżynierów swoimi doświadczeniami z wielkiej hydrobudowy. Jak mówił, nawet na tak odpowiedzialnych budowach zdarza się, że inwestor wywiera presję na inżynierów. Chce szybkiego wyniku. - Przestrzegam przed uleganiem takim naciskom. Bywa tak, że budowy zaczyna się na żywioł i kończy żywiołem  - mówił Tomasz Trzcina.

Wystąpienia mieli także Tadeusz Durak, Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Tomasz Marcinowski, zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692