Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

EGZAMINY USTNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - BRANŻA DROGOWA I ELEKTRYCZNA

Drukuj

W poniedziałek, 20 maja, w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie inżynierów Budownictwa w Kielcach rozpoczęły się egzaminy ustne dla inżynierów ubiegających się o uprawnienia budowlane w ramach XXXIII sesji egzaminacyjnej.

W pierwszym dniu egzaminów ustnych kandydatami do uzyskania uprawnień budowlanych byli specjaliści branży drogowej. W komisji egzaminacyjnej zasiedli: Monika Czekaj - przewodnicząca, Andrzej Pawelec oraz Jacek Bojarowicz. Biuro Izby reprezentowała Marzena Popowska, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem formalnej części egzaminu.

We wtorek i w środę do egzaminu przystąpili kandydaci ubiegający się o uprawnienia w branży instalacyjnej elektrycznej. Komisja egzaminacyjna pracowała w składzie: Zygmunt Zimny - przewodniczący, Zbigniew Ludwicki oraz Kazimierz Ginał i Zenon Radecki. Przedstawicielami Biura Izby były: w pierwszym dniu dyrektor Wiesława Sobańska, zaś w drugim Joanna Grdeń oraz Anna Bysiak.

Egzaminy przebiegały bardzo sprawnie. W tym roku po raz pierwszy ich przebieg rejestrowany był na nośnikach dźwięku.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w lipcu bieżącego roku.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692