Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

CO, GDZIE I KIEDY? NA POSIEDZENIU PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY ZŁOŻONO RAPORT Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Drukuj

W środę, 8 maja 2019 roku, w Kielcach odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczył mu Andrzej Pawelec, zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady. Podczas spotkania członkowie Prezydium przekazali informacje o wydarzeniach, które miały miejsce w Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od 10 kwietnia do 8 maja bieżącego roku oraz o posiedzeniach organów krajowych i okręgowych. Wśród nich między innymi o spotkaniach i konferencji w Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Poinformowano także o pracach przedstawicieli Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kapitule nagrody Novator dla przedsiębiorców i wynalazców, która już po raz 13 przyznana będzie przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach świętokrzyskim firmom i naukowcom. Włączenie się w prace Kapituły nagrody Novator to nowa aktywność i wkład Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w rozwój świętokrzyskiej nauki i przedsiębiorczości.

Dyrektor Biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wiesława Sobańska poinformowała o aktualnej liczbie członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która wynosi obecnie 4134 aktywnych członków.

Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa złożył raport na temat zakończonej sesji kwalifikacyjnej do wiosennych egzaminów na uprawnienia budowlane.

Jak powiedział: - Ostatecznie liczba przystępujących do egzaminów pisemnych w tej sesji zamknie się w przedziale od 190 do 201 osób. Egzamin pisemny odbędzie się w piątek, 17 maja. Od poniedziałku, 20 maja, trwać będą egzaminy ustne.

Andrzej Pieniążek zdał także sprawozdanie z sesji szkoleniowej, która odbyła się w Warszawie 12 kwietnia. Podczas prowadzonych tam warsztatów pracowano nad wdrożeniem nowego systemu informatycznego, który będzie stosowany podczas egzaminów. Nowością w czasie egzaminów ustnych będzie między innymi zapis dźwiękowy prowadzonych rozmów egzaminacyjnych.

Podczas posiedzenia przekazano także sprawozdanie o finansach Izby oraz przyjęto także terminarz spotkań Prezydium i Okręgowej Rady w II półroczu 2019 roku.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692