Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

RADA PROGRAMOWA DYSKUTOWAŁA O BIULETYNIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Drukuj

Spotkanie Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego, kwartalnika wydawanego przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa odbyło się w we wtorek, 16 kwietnia w siedzibie Izby. Obrady prowadził Andrzej Pawelec, przewodniczący Rady Programowej.

Na spotkaniu analizowano zawartość merytoryczną pierwszego, wydanego w 2019 roku Biuletynu Świętokrzyskiego, oceniając zawarte w nim treści, z podkreśleniem ich atrakcyjności czytelniczej. Zwrócono także uwagę na zmianę szaty graficznej kwartalnika, oceniając ją pozytywnie.

- Bardzo zależy nam na tym, aby Biuletyn Świętokrzyski, który co kwartał trafia do rąk członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zawierał interesujące dla nich tematy, informował o ważnych w życiu środowiska wydarzeniach, a także zapowiadał zbliżające się imprezy. Ten periodyk pełni dla nas wiele zadań, wśród nich jest także rola polegająca na przedstawieniu ważnych dla inżynierów budownictwa problemów natury organizacyjnej i prawnej, integracji oraz zapoznawaniu z ważnymi wydarzeniami w województwie świętokrzyskim i w Polsce. Jednym słowem – w atrakcyjny sposób zaspokaja oczekiwania ludzi z branży – mówił Andrzej Pawelec, przewodniczący Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

Uwagi i wnioski dotyczące Biuletynu Świętokrzyskiego, który w marcu dotarł do rąk członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiali kolejno członkowie Rady Programowej: Danuta Jamrozik-Szymkiewicz, Stefan Szałkowski oraz Grzegorz Świt. Spotkaniu przysłuchiwał się także Wojciech Płaza, prezes Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W dyskusji brał także udział redaktor naczelny Biuletynu Świętokrzyskiego Jerzy Chrobot.

Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie członków Rady Programowej z planów na temat artykułów przygotowywanych do kolejnej edycji kwartalnika. Jerzy Chrobot zapoznał z ich tematyką Radę Programową i wysłuchał jej opinii na ten temat. Zdaniem gremium, kolejny numer Biuletynu Świętokrzyskiego, który ukaże się w czerwcu 2019 roku, po uwzględnieniu uwag i pomocnych sugestii Rady, zapowiada się interesująco.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692