Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

WAŻNE SPRAWY ŚWIĘTOKRZYSKICH INŻYNIERÓW NA POSIEDZENIU OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

W środę, 6 marca odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Omówiono wiele ważnych kwestii. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Marcinowski, zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady. Podczas spotkania przedstawiono informacje o wydarzeniach w organach krajowych i okręgowej Izby, które miały miejsce w okresie od 5 grudnia 2018 roku.

Przedstawiono liczbę członków Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach, która według najnowszych statystyk, na dzień 1 marca 2019 wynosi 4107 osób.

Ustalono także listę zaproszonych gości na XVIII Zjazd Okręgowy oraz propozycję składów prezydiów i komisji zjazdu.

Omówiono sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, a także Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Jednym ze sprawozdawców była Małgorzata Sławińska, świętokrzyski delegat w strukturach Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, która zreferowała sytuację w 2018 roku.

- 21 lutego bieżącego roku odbyło się posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego z moim udziałem. Omówiono na nim i przyjęto sprawozdanie z pracy sądu za rok 2018. Ustalono też plan kontroli i działalności sądów na 2019 rok. W 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia sądu krajowego i dwa szkolenia warsztatowe. W 2018 roku do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęło łącznie 26 spraw, rozpatrzono 24. Dwie sprawy są w przygotowaniu. Do najczęściej popełnianych w 2018 roku wykroczeń, tak jak i w ubiegłych latach, należały: niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; wykonywanie zakresu robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenie prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym; przekraczanie zakresu posiadanych uprawnień budowlanych; błędy wynikające z nieznajomości zasad oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; błędy zamierzone w celu wprowadzenia w błąd administracje budowlaną oraz urzędy nadzoru budowlanego; nierzetelne wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Podsumowano także działalność Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692