Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

OBRADOWAŁA OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Drukuj

We wtorek, 26 lutego 2019 roku, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji Andrzej Pieniążek.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze wydarzenia dotyczące Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy bieżącego roku.

Podano statystyki dotyczące XXXII sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Zbiorcze zestawienie wygląda następująco: w 2018 roku przyjęto 290 nowych wniosków, do egzaminu pisemnego dopuszczono 362 osoby. Do egzaminu przystąpiły 324 osoby, egzamin zdało pozytywnie 266 osób czyli 82 procent przystępujących pisemny sprawdzian. Do egzaminu ustnego przystąpiły 344 osoby, pomyślnie zakończyło go 267 osób, czyli 78 procent.

Przewodniczący Andrzej Pieniążek między innymi poinformował o zakończeniu 12 lutego 2019 roku przyjmowania zgłoszeń do wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Nowych wniosków w XXXIII sesji przyjęto 158.

Przyjęto protokół z posiedzenia komisji z 18 grudnia 2018 roku i podsumowano działalność OKK na przestrzeni 2018 roku.

Omówiono trwające przygotowania do XXXIII sesji kwalifikacyjnej do egzaminów na uprawnienia budowlane. Podano składy osobowe zespołów kwalifikacyjnych.

Poinformowano także o terminie rozpoczęcia kwalifikacji, co będzie miało miejsce 7 marca bieżącego roku, oraz o terminie zakończenia sesji kwalifikacyjnej, która będzie miała miejsce 22 marca. Podano także datę egzaminu testowego przeprowadzonego w ramach tegorocznej wiosennej sesji – będzie to 17 maja.

Wśród spraw różnych i nowych tematów poruszonych na posiedzeniu pojawiło się zagadnienie dotyczące pytań płynących do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od kandydatów do egzaminów na uprawnienia. Kierują oni do Izby pytania na temat warunków przystąpienia do egzaminów.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692