Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Drukuj

Kolejnych 148 inżynierów z uprawnieniami budowlanymi

- Będziecie pełnić samodzielne funkcje techniczne i decydować o kierunku rozwoju budownictwa w naszym kraju, będziecie wykonywać zawód zaufania publicznego – mówił Wojciech Płaza, prezes Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W poniedziałek, 2 lipca, 148 osób odebrało uprawnienia budowlane. Uroczystość odbyła się w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

- Nadanie uprawnień jest ważnym elementem życia zawodowego, jakie państwo ustawą o samorządzie zawodowym przekazało do realizacji Izbie Inżynierów Budownictwa - wyjaśnił prezes Wojciech Płaza.

Egzamin zaliczony

Warunkiem koniecznym, by otrzymać uprawnienia było zdanie egzaminu. Część pisemną i ustną w wiosennej, 31 sesji egzaminacyjnej zaliczyło 148 osób. Zdawalność wyniosła 78 procent. Uprawnienia budowlane zostały wręczone w dziewięciu specjalnościach. Najliczniej reprezentowana była specjalność konstrukcyjno-budowlana – 66 inżynierów.

Tradycyjnie Komisja Kwalifikacyjna wyróżniła osoby, które najlepiej zdały egzamin ustny. W pięcioosobowym gronie znaleźli się: Henryk Gad, Wojciech Rybak, Józef Kuleszyński ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Michał Kocznur - specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz Karol Ruchomski – specjalność inżynieryjna drogowa.

Świadkami wydarzenia byli bliscy uprawnionych, ale także władze Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, egzaminatorzy, przedstawiciele władz państwowych i samorządu województwa w osobach Pana Posła Artura Gierady, Wicewojewody Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego , Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Jana Maćkowiaka, a także przedstawiciele samorządów zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz Politechniki Świętokrzyskiej.

Ważny zawód

- Fakt, że w tej uroczystości biorą udział znakomici goście świadczy o tym, jak ważny zawód wykonujecie, jak ważną funkcję będziecie pełnić. To w waszych głowach musi powstać pomysł na obiekt, jego realizację. To wy musicie go zaprojektować, wybudować, przekazać do eksploatacji, a za jakiś czas sprawdzić jego stan techniczny. W przyszłości waszym zadaniem będzie też nadzorowanie praktyk zawodowych waszych młodszych kolegów – mówił Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Szef Komisji podkreślał też wagę nieustannego poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. – Pojawiają się nowe materiały, technologie, nowe sposoby realizacji inwestycji. Musicie je stosować, wdrażać, inicjować, ale najpierw musicie je znać – podkreślił.

Wiedzy nigdy za dużo

O tym, że nauki nigdy za dużo przekonywał jeden z wyróżnionych inżynierów, Józef Kuleszyński. – Na plac budowy wszedłem w 1970 roku. Mam na swoim koncie 48 lat pracy – zaznaczył. – W tym czasie można się wiele samemu nauczyć, ale też wiele nauczyć innych. Jest wielu inżynierów, którzy przy mnie uczyli się zawodu.

Podkreślił, że choć jest już na emeryturze, to wciąż jest osobą czynną zawodowo. – Robię kolejne uprawnienia, które mogą się przydać, bo wiedzy nigdy za dużo. Każdy plac budowy jest inny. Nie było budowy, która by mnie czymś nie zaskoczyła, dlatego w wielu sytuacjach zachowuję niepewność młodego człowieka. Rutyna może być rzeczą zgubną – mówił Józef Kuleszyński.

Między innymi do ustawicznego rozwoju zobowiązują też słowa przysięgi, która została złożona przez inżynierów: dążyć do rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa i współtworzyć jego kulturę, stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej, przestrzegać zasad bezpieczeństwa budowli i procesów budowlanych.

Wsparcie ze strony Izby

W rozwoju zawodowym pomoc oferuje Izba Inżynierów Budownictwa. Zresztą zakres jej działania jest o wiele szerszy, o czym mówił prezes Wojciech Płaza.

- Prawo budowlane mówi, że pełnienie określonych w nim funkcji jest możliwe, jeśli dany wykonawca, inżynier jest członkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W naszym przypadku jest to Izba Inżynierów Budownictwa. W skali kraju, po 15 latach funkcjonowania Izby jest nas około 116 tysięcy, a w Świętokrzyskiej Izbie – 4050 osób. Jest to rzesza różnych specjalności, która prowadzi procesy inwestycyjne – wyjaśnił. Dodał też, że Izba między innymi pomaga swoim członkom w podnoszeniu kwalifikacji, oferuje pomoc finansową, prawną, ale też sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu.

Uroczystość była zwieńczeniem 31 sesji egzaminacyjnej w Izbie Inżynierów Budownictwa. Od 2003 roku w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa uprawnienia zdobyło 2888 osób.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(52)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692