Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY PO ZJEŹDZIE

Drukuj

Na pierwszym posiedzeniu Rady Okręgowej w nowym składzie, dokonano wyboru Prezydium na kadencję 2018-2022. Wybrano też  skład orzekający ds. członkowskich, komisje - pomocy losowych oraz ds. inwestycji, zakupów i administracji nieruchomością, radę programową „Biuletynu”.

Przegłosowano propozycje na przewodniczących: komisji wnioskowej - Tadeusza Duraka, ustawicznego doskonalenia zawodowego - Grzegorza Świta, zespołów: prawno-regulaminowego – Tomasza Marcinowskiego,  ds. odznaczeń i opinii dla członków Izby - Andrzeja Pawelca, ds. interpretacji przepisów  - Edmunda Pieniążka, rekreacji, promocji Izby - Danuty Jamrozik - Szymkiewicz.

Rada przekazała wnioski zjazdowe do ich realizacji w Izbie lub przesłania do PIIB, a nadzór nad dalszymi procedurami pełnić ma komisja wnioskowa.

Postanowiono także dofinansować konferencję  organizowaną przez SITK podczas targów Autostrada Polska, której Izba jest współorganizatorem. Przyjęto terminarz posiedzeń  Prezydium  oraz Rady na najbliższe miesiące.

Po raz kolejny dyskutowano o formie ustawicznego doskonalenia zawodowego członków Izby, w jaki tez sposób zmotywować budowlanych do poszerzania swej wiedzy technicznej, co ma być obowiązkiem zapisanym w przygotowywanej ustawie o zawodzie inżynierów budownictwa.

Prezydium Rady: przewodniczący - Wojciech Płaza, wiceprzewodniczący - Andrzej Pawelec i Tomasz Marcinowski, sekretarz - Zbigniew Dusza, skarbnik - Danuta Jamrozik - Szymkiewicz, członkowie – Grzegorz Świt i Tadeusz Durak.

Skład orzekający – Ewa Maruszak, Andrzej Janicki, Dariusz Wróbel. Komisja pomocy losowych – Wiesława Czech – Morawska, Bolesław Balcerek, Ewa Chajduk. Komisja  Inwestycji i zakupów – Dariusz Wróbel, Wiesława Czech - Morawska, Ewa Chajduk. Rada Programowa Biuletynu - Andrzej Pawelec, Danuta Jamrozik - Szymkiewicz, Ewa Skiba, Stefan Szałkowski, Grzegorz Świt.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(50)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692