Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ZJAZD IZBY

Drukuj

Przewodniczącym Rady Okręgowej na lata 2018 - 2022 został ponownie Wojciech Płaza, na którego głosowało 96 delegatów. Gratulacje i życzenia po wyborze złożyli  obecni na zjeździe - prof. Zbigniew Kledyński, wiceprezes Polskiej Izby oraz prof. Zbigniew Grabowski, honorowy prezes PIIB.

93 delegatów głosowało za udzieleniem absolutorium ustępującej Radzie Okręgowej i jej przewodniczącemu Wojciechowi Płazie. Przyjęto też wszystkie sprawozdania  za miniony rok, a nadwyżkę wyniku finansowego w kwocie 113 921 zł, przeznaczono na cele statutowe. Zatwierdzony budżet na 2018 opiewa na kwotę 1.973 000 zł, a rezerwa z lat poprzednich wyniosła 463 tys. zł.

Członkami Rady Okręgowej zostali: Bolesław Balcerek, Ewa Chajduk, Wiesława Czech- Morawska, Tadeusz Durak, Zbigniew Dusza, Danuta Szymkiewicz - Jamrozik, Andrzej Janicki, Tomasz Marcinowski, Ewa Maruszak, Tomasz Mierzwa, Justyna Mrugała, Jacek Nowak, Bożena Nowińska, Andrzej Pawelec, Karol Rożek, Grzegorze Świt, Dariusz Wróbel,

Przewodniczącymi  organów Izby wybrano: komisji kwalifikacyjnej - Andrzeja Pieniążka, komisji rewizyjnej - Stanisława Zielińskiego, sądu dyscyplinarnego - Dariusza Adamka, koordynatora rzeczników - Zbigniewa Majora.

Świętokrzyską Izbę na zjeździe Polskiej Izby w czerwcu  reprezentować będą: Dariusz Adamek, Tadeusz Durak, Tomasz Marcinowski, Andrzej Pieniążek, Wojciech Płaza, Małgorzata Sławińska, Stefan Szałkowski.

Złote honorowe odznaki PIIB otrzymali: Tadeusz Adamiec, Jerzy Adamski, Monika Czekaj, Tadeusz Dworak, Ryszard Górecki, Andrzej Janicki, Jerzy Wrona, Krzysztof Zapała. Srebrne – Halina Kościńska,  Andrzej Niciński, Jerzy Nowak, Grażyna Ogórek, Leszek Śmigas.

Chwilą ciszy uczczono pamięć członków Izby zmarłych w 2017 roku.

Wśród gości zjazdu byli: Barbara Kieres -Świętokrzyski Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marek Kamiński - prezes OR Izby Architektów RP, Cezary Tkaczyk - prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej, prezesi stowarzyszeń naukowo- technicznych oraz Rady NOT.

W obradach uczestniczyło 103 delegatów.


 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(50)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692