Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

Na grudniowym posiedzeniu, Rada uchwaliła prowizorium budżetowe na 2018, wynoszące po stronie przychodów i wydatków 1.921 820 zł. W związku ze zwiększonymi niektórymi  kosztami wynikającymi z eksploatacji dokupionego pietra, zaszła konieczność oszczędnego zaplanowania wydatków przez poszczególne organy Izby.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Andrzej Pieniążek krytycznie ocenił słaby poziom wiedzy technicznej  jak i teoretycznej wyniesionej z uczelni, jaką wykazali kandydaci do uprawnień podczas zakończonej sesji egzaminacyjnej.

Zatwierdzono pomoc w kwocie 2000 zł  dla członka Izby z tytułu ciężkiej choroby. Rada postanowiła wesprzeć organizację tradycyjnej konferencji naukowo-technicznej „Warsztat pracy rzeczoznawcy”, jaka odbędzie się w maju 2018. Izba jest jednym ze współorganizatorów.

Rada zaakceptowała uchwały podjęte przez Prezydium w październiku i listopadzie, w tym dotyczące zjazdu sprawozdawczo - wyborczego w 2018 r. Przegłosowano wniosek o zapewnienie obsługi administracyjnej dla zespołów kwalifikacyjnych, przygotowujących materiały do wiosennej sesji egzaminacyjnej. Uzupełniono skład zespołu orzekającego, desygnując do niego Ewę Maruszak, w miejsce zmarłego Juliana Kołosowskiego.

Przed rozpoczęciem obrad, chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego kilka  dni wcześniej Juliana Kołosowskiego członka Izby, przewodniczącego zespołu orzekającego.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692