Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ZASKAKUJĄCE WYNIKI

Drukuj

Pierwszy dzień egzaminów ustnych inżynierów specjalności konstrukcyjno - budowlanej zakończył się zaskakującymi wynikami. Cześć zdających w ogóle była nieprzygotowana, ich zasób wiedzy praktycznej  był bardziej niż skromny. Nadal nie potrafią rysować. Do tego dochodzą braki umiejętności analitycznej, oceny sytuacji, a co jest ogólną przypadłością młodych kandydatów na  budowlanych - nieumiejętność czytania pytań i rzeczowego odpowiadania na nie.

Zdający mieli trudności z wyjaśnieniem m.in. dylatacji konstrukcji żelbetowych, przyczyn przemarzania ścian, określenia uwarunkowań dla budownictwa rolniczego, spraw związanych z poziomem wód gruntowych, rodzajem pap i pokryciami dachowymi, kolejnością wykonania ław fundamentowych domku zaplanowanego na zboczu wzniesienia, procedurami okresowych kontroli budynków, skutkami ciężaru objętościowy śniegu, posadowieniem dobudówki do już istniejącego obiektu,  nośnością złącza śrubowego konstrukcji stalowej, poduszek fundamentowych , narysowaniem wysokiego fundamentu kielichowego, określenia smukłości elementów stalowych jednogałęziowych oraz wielogałęziowych.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692