Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

DROGOWCY JUŻ PO

Drukuj

W środę zakończyli egzaminy ustne przedstawiciele branży drogowej. Podtrzymali wcześniejsze opinie o ich sporej wiedzy mimo młodego wieku. Niektórzy z dużą swobodą opowiadali w szczegółach o sprawach technicznych, starych i nowych technologiach. Byli jednak kandydaci do uprawnień, którzy w oświadczeniach napisali, że zapoznali się z całym procesem budowy dróg, a przy egzaminie okazało się, iż pracowali tylko przy robotach ziemnych …

M.in. padały pytania o: budowle ziemne, badania geotechniczne, asfalt porowaty, spieniony,  beton asfaltowy, badania obiektów ziemnych, podbudowę zasadnicza, rowy, w tym rów stokowy, warstwę odcinającą,  mijanki i ich przeznaczenie,  przerwę roboczą w rozkładaniu mieszanek bitumicznych, technologie powierzchniowego utrwalania  warstw bitumicznych, przepusty  dla małych zwierząt, ocenę równości poprzecznej nawierzchni drogi,  parametry poboczy, warstwę ścieralną bez szwów, podbudowa z tłucznia kamiennego, korpus drogi oraz szerokość koryta, parametry dla ulicy z torowiskami tramwajowymi, jak wyliczyć ilość masy bitumicznej do ułożenia, urządzenia ochrony środowiska w pasie drogowym.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692