Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

11 października 2017 r. odbyło się w siedzibie izby posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Obrady prowadził przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza.
W obradach wzięli również udział przewodniczący OKK, OKR, OROZ, OSD oraz dyrektor biura. Przewodniczący powitał zebranych, przyjęto porządek obrad.
Sprawozdanie z poprzedniego zebrania prezydium (z dnia 13.09.br.) zostało przyjęte w głosowaniu. Zebrani wysłuchali informacji  o wydarzeniach w organach krajowych oraz w organach Świętokrzyskiej Izby:
- w dniu 22.09 w salach kieleckiego WDK odbyła się gala poświęcona 15-leciu ŚOIIB  oraz obchodom „Dnia Budowlanych”,
- o szkoleniu rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz członków okręgowych sądów dyscyplinarnych okręgu Polski południowo-wschodniej które miało miejsce 28 – 30 września w Sielpi,
- o inauguracji roku akademickiego na Politechnice Świętokrzyskiej w dniu 4 października,
- o ogólnopolskim szkoleniu członków KKR i okręgowych komisji rewizyjnych, w dniach 5 – 7 bm. zorganizowanym  przez okręg łódzki,
- 5 bm. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
- zakończono przez OKR, kwalifikację dopuszczonych do egzaminu na uprawnienia budowlane, do egzaminu pisemnego przystąpi 210 osób.

Dyrektor biura przedstawiła stan członków izby na koniec września: ogółem 6676 osób, czynnych 4033 członków.
Skarbnik przedstawiła realizację budżetu za trzy kwartały br. Przychody 76,81 %, wydatki 66,53 %, rezerwa wynosi 488 tysięcy zł.
Przyjęto dwie uchwały wynikające z protokołów kontroli dokonanej przez OKR. Uchwała nr 11 dot. zalecenia aby wnioski zgłoszone na zebraniach wyborczych były realizowane i przedstawiane w protokołach Komisji  Wnioskowej na zjazdach okręgowych oraz nr 12 w sprawie zmiany regulaminu Komisji  Wnioskowej dot. Terminów zebrań tej komisji w przypadkach koniecznych, a nie  obligatoryjnie co kwartał.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692