Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

PIERWSI DELEGACI NA ZJAZD

Drukuj

Na pierwszym zebraniu w Kielcach w ramach zebrań wyborczych przed zjazdem sprawozdawczo-wyborczym Świętokrzyskiej Izby, wybrano 10 delegatów, spośród 14 kandydatów.

O dorobku Izby w upływającej kadencji, realizacji przedsięwzięć w ostatnim roku, mówił Tomasz Marcinowski, wiceprezes Izby. W dyskusji sugerowano dostosowanie szkoleń i ich form do potrzeb  i możliwości czasowych budowlanych, przedstawienie  propozycji do opracowania standardów praktyk zawodowych umożliwiających inżynierom pomyślne zdanie egzaminów  na uprawnienia budowlane. Przypomniano jednocześnie doświadczonym inżynierom, by aktywniej opiekowali się młodymi praktykantami, zapewniali im zdobycie wiedzy praktycznej z wielu robót w dane specjalności, a jednocześnie, by nie podpisywali oświadczeń o odbyciu praktyk osobom, które swym zasobem wiedzy na to nie zasługują.

Frekwencja wyniosła 7,24 proc.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692