Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

DZIEŃ BUDOWLANYCH I XV-LECIE IZBY

Drukuj

- Macie powody do uzasadnionej satysfakcji. Mimo wielu przeciwności, wykonane inwestycje są najlepszym świadectwem waszego profesjonalizmu, solidności zawodowej i odpowiedzialności.  Społeczność docenia wasze wysiłki, przed inżynierami budownictwa kolejne wyzwania związane z ogromnym programem inwestycyjnym w kraju. Życzę więc kolejnych sukcesów zawodowych i pomyślności osobistej - powiedziała Agata Wojtyszek,  Wojewoda Świętokrzyski, na spotkaniu z okazji Dnia Budowlanych i XV-lecia Izby.

Potwierdzeniem tych słów była prezentacja multimedialna prezesa Izby, Wojciecha Płazy, w której przedstawił najistotniejsze dokonania świętokrzyskich budowlanych w ostatnich pięciu latach. Świadczyły o tym także odznaczenia dla najaktywniejszych członków naszej Izby.

Z życzeniami i gratulacjami pospieszyli goście, inni nie mogąc uczestniczyć w jubileuszowej gali, przesłali do Izby depesze.

Kulminacją uroczystości był koncert w wykonaniu czołowych solistów kraju - Katarzyny Trylnik, Magdaleny Idzik, Dariusza Stachury i Pawła Skałuby, którym akompaniował  i koncert prowadził Artur Jaroń.

- Wspaniała impreza, piękna uroczysta gala, podniosły nastrój, odmienny niż na popularnych piknikach. Interesująca prezentacja prezesa W. Płazy, na koniec atrakcyjny koncert, to wszystko składa się na wysoką ocenę jubileuszowego spotkania - powiedziała  Joanna Gieroba, wiceprezes Polskiej Izby.

W sali kieleckiego WDK gościliśmy przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, m.in. Świętokrzyską Inspektor Nadzoru Budowlanego Barbarę Kieres,  Okręgowego Inspektora Pracy Janusza Czyża, przewodniczącą Oddziału Związku Zawodowego Budowlani Annę Bujnowską, prezesa Forum Pracodawców Ireneusza Janika.

Obecna była liczna delegacja władz Politechniki Świętokrzyskiej, z prorektor  prof. Barbarą Goszczyńską. Zaproszenie przyjęli szefowie firm i  instytucji branży budowlanej, niektórzy z nich wsparli organizację  jubileuszu Izby.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele kilku izb regionalnych ( które także w tym dniu świętowały własne jubileusze) : Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Śląskiej, Dolnośląskiej, Zachodniopomorskiej, Lubelskiej. Tradycyjnie uświetnili jubileusz przedstawiciele  stowarzyszeń naukowo - technicznych, Rady NOT, Rady Okręgowej Izby Architektów RP.

Po uroczystej gali, na spotkaniu koleżeńskim była okazja do wspomnień i wymiany doświadczeń  z funkcjonowania Izby, pracy na budowach, w biurach projektowych i administracji  budownictwa.

 

Odznaczeni

Zasłużony dla Budownictwa - Ewa Maruszak i  Bogdan Strzelczyk, Zasłużony dla Gospodarki  Komunalnej - Marek Borucki, Za Zasługi dla Budownictwa - Julian Król, Zasłużony dla Drogownictwa - Jak Kotowski, Złota odznaka  „Izba Rzemieślnicza za Zasługi” - Wojciech Płaza.

Honorowe Złote Odznaki PIIB - Bożena Nowińska, Dariusz Adamek, Ryszard Piotrowski.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692