Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

DZIEŃ BUDOWLANYCH I XV-LECIE IZBY

Drukuj

- Macie powody do uzasadnionej satysfakcji. Mimo wielu przeciwności, wykonane inwestycje są najlepszym świadectwem waszego profesjonalizmu, solidności zawodowej i odpowiedzialności.  Społeczność docenia wasze wysiłki, przed inżynierami budownictwa kolejne wyzwania związane z ogromnym programem inwestycyjnym w kraju. Życzę więc kolejnych sukcesów zawodowych i pomyślności osobistej - powiedziała Agata Wojtyszek,  Wojewoda Świętokrzyski, na spotkaniu z okazji Dnia Budowlanych i XV-lecia Izby.

Potwierdzeniem tych słów była prezentacja multimedialna prezesa Izby, Wojciecha Płazy, w której przedstawił najistotniejsze dokonania świętokrzyskich budowlanych w ostatnich pięciu latach. Świadczyły o tym także odznaczenia dla najaktywniejszych członków naszej Izby.

Z życzeniami i gratulacjami pospieszyli goście, inni nie mogąc uczestniczyć w jubileuszowej gali, przesłali do Izby depesze.

Kulminacją uroczystości był koncert w wykonaniu czołowych solistów kraju - Katarzyny Trylnik, Magdaleny Idzik, Dariusza Stachury i Pawła Skałuby, którym akompaniował  i koncert prowadził Artur Jaroń.

- Wspaniała impreza, piękna uroczysta gala, podniosły nastrój, odmienny niż na popularnych piknikach. Interesująca prezentacja prezesa W. Płazy, na koniec atrakcyjny koncert, to wszystko składa się na wysoką ocenę jubileuszowego spotkania - powiedziała  Joanna Gieroba, wiceprezes Polskiej Izby.

W sali kieleckiego WDK gościliśmy przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, m.in. Świętokrzyską Inspektor Nadzoru Budowlanego Barbarę Kieres,  Okręgowego Inspektora Pracy Janusza Czyża, przewodniczącą Oddziału Związku Zawodowego Budowlani Annę Bujnowską, prezesa Forum Pracodawców Ireneusza Janika.

Obecna była liczna delegacja władz Politechniki Świętokrzyskiej, z prorektor  prof. Barbarą Goszczyńską. Zaproszenie przyjęli szefowie firm i  instytucji branży budowlanej, niektórzy z nich wsparli organizację  jubileuszu Izby.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele kilku izb regionalnych ( które także w tym dniu świętowały własne jubileusze) : Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Śląskiej, Dolnośląskiej, Zachodniopomorskiej, Lubelskiej. Tradycyjnie uświetnili jubileusz przedstawiciele  stowarzyszeń naukowo - technicznych, Rady NOT, Rady Okręgowej Izby Architektów RP.

Po uroczystej gali, na spotkaniu koleżeńskim była okazja do wspomnień i wymiany doświadczeń  z funkcjonowania Izby, pracy na budowach, w biurach projektowych i administracji  budownictwa.

 

Odznaczeni

Zasłużony dla Budownictwa - Ewa Maruszak i  Bogdan Strzelczyk, Zasłużony dla Gospodarki  Komunalnej - Marek Borucki, Za Zasługi dla Budownictwa - Julian Król, Zasłużony dla Drogownictwa - Jak Kotowski, Złota odznaka  „Izba Rzemieślnicza za Zasługi” - Wojciech Płaza.

Honorowe Złote Odznaki PIIB - Bożena Nowińska, Dariusz Adamek, Ryszard Piotrowski.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692