Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

138 UPRAWNIONYCH

Drukuj

To kolejna liczna grupa inżynierów, którzy za po zaliczeniu egzaminów w sesji wiosennej, odebrali decyzje o przyznaniu uprawnień budowlanych. Jak w poprzednich latach pięć osób które osiągnęły najlepsze  wyniki w teście i na egzaminie ustnym, wyróżniono dodatkowymi upominkami. Byli to: Adrian Sańpruch (specjalność telekomunikacyjna), Ilona Wiklińska (sanitarna), Justyna Mrugała, Kamil Rękas i Daniel Korus – wszyscy drogowcy.

Po raz pierwszy od znowelizowania ustawy, jeden z inżynierów otrzymał uprawnienia w specjalizacji technicznej - kierowania robotami  budowlanymi obiektów budownictwa przemysłowego.

Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej skomentował wyniki ostatniej sesji i zwrócił uwagę, że główną przyczyną nie zaliczenia egzaminów przez  22 proc. zdających, jest ich słabe przygotowanie praktyczne, wynikające z ustawowego skrócenia okresów praktyk zawodowych.

Prezes Izby Wojciech Płaza gratulując inżynierom zdobycia uprawnień, zaapelował by  podczas pracy zawodowej, nie zapominali o stałym uzupełnianiu wiedzy, korzystaniu ze świadczeń jakie daje samorząd zawodowy, w tym  zwłaszcza ze szkoleń, seminariów i konferencji.

Tradycyjne ślubowanie i toast za pomyślność inżynierskiej braci budowlanej zakończyły spotkanie w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK.

Niektórzy goście gratulowali  inżynierom sukcesu zawodowego, życzyli dalszego rozwoju kariery osobistej.

W spotkaniu uczestniczyli – Andrzej Klimczak – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzedu Wojewódzkiego , dziekani Politechniki Świętokrzyskiej - prof. Marek Iwański oraz prof. Antoni Różowicz, przewodnicząca Oddziału Zw. Zaw. Budowlani Anna Bujnowska, prezesi Traktu Andrzej Gierada i Duktu Artur Piwowar, prezesi stowarzyszeń  naukowo – technicznych. Licznie przybyli członkowie rodzin uprawnionych,  przyjaciele  i koledzy z pracy.


 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692