Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 17 MAJA 2017R.

Drukuj

Posiedzeniu prezydium ŚOIIB prowadził przewodniczący Okręgowej Rady  Wojciech Płaza. W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przewodniczący KKR, OKK, OKR, OROZ i OSD.

Zebrani wysłuchali informacji nt.:
- wydarzeń w ŚOIIB i organach krajowych od ostatniego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady które miało miejsce 12.04.br,  m.in. o posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 26.04. gdzie przyjęto dokumenty sprawozdawcze na Zjazd Krajowy, o posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady w dniu 10.05. gdzie rozważano zwiększenie kosztów wydawnictwa „Inżyniera Budownictwa” na rok przyszły o 0,50 zł od jednego egzemplarza obciążające finanse izb okręgowych, o spotkaniu ministra budownictwa i GINB z zaproszonymi przewodniczącymi okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz  przedstawicielami związku architektów nt. kodeksu budowlanego, etyki zawodowej inżynierów budownictwa i architektów przedstawiając świadomie zamierzone odstępstwa od przepisów prawa budowlanego, oraz omówiono założenia nowej ustawy o zawodach architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty.
- o stanie członków izby na dzień 1.05.2017 r. ogółem zarejestrowanych 6583, czynnych 3991 osób, 
- przyjęto sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium OR z dnia 12.04.br.,
- o wykonaniu budżetu Izby za cztery miesiące informowała kol. Skarbnik: przychody 42,34 %, wydatki 28,66  %,  rezerwa  na koniec kwietnia 1 125 832 zł,
Przew. zespołu ds. integracji przedstawiła kosztorys rajdu pieszego zaplanowanego na dzień 10.06. na trasie Masłów – Św. Katarzyna. Przyjęto wstępnie możliwość wydatków do 1 000 zł. 
Przew. zebrania przypomniał o zebraniu środowiskowym w dniu 9.06. w Pińczowie dla członków izby z powiatów Pińczów, Busko Zdrój i Kazimierz Wielka.
Przewodniczący omówił również przygotowania do Dnia Budowlanych, który będzie jednocześnie uroczystością z okazji 15-lecia powołania Izby Inżynierów.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692