Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 17 MAJA 2017R.

Drukuj

Posiedzeniu prezydium ŚOIIB prowadził przewodniczący Okręgowej Rady  Wojciech Płaza. W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przewodniczący KKR, OKK, OKR, OROZ i OSD.

Zebrani wysłuchali informacji nt.:
- wydarzeń w ŚOIIB i organach krajowych od ostatniego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady które miało miejsce 12.04.br,  m.in. o posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 26.04. gdzie przyjęto dokumenty sprawozdawcze na Zjazd Krajowy, o posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady w dniu 10.05. gdzie rozważano zwiększenie kosztów wydawnictwa „Inżyniera Budownictwa” na rok przyszły o 0,50 zł od jednego egzemplarza obciążające finanse izb okręgowych, o spotkaniu ministra budownictwa i GINB z zaproszonymi przewodniczącymi okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz  przedstawicielami związku architektów nt. kodeksu budowlanego, etyki zawodowej inżynierów budownictwa i architektów przedstawiając świadomie zamierzone odstępstwa od przepisów prawa budowlanego, oraz omówiono założenia nowej ustawy o zawodach architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty.
- o stanie członków izby na dzień 1.05.2017 r. ogółem zarejestrowanych 6583, czynnych 3991 osób, 
- przyjęto sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium OR z dnia 12.04.br.,
- o wykonaniu budżetu Izby za cztery miesiące informowała kol. Skarbnik: przychody 42,34 %, wydatki 28,66  %,  rezerwa  na koniec kwietnia 1 125 832 zł,
Przew. zespołu ds. integracji przedstawiła kosztorys rajdu pieszego zaplanowanego na dzień 10.06. na trasie Masłów – Św. Katarzyna. Przyjęto wstępnie możliwość wydatków do 1 000 zł. 
Przew. zebrania przypomniał o zebraniu środowiskowym w dniu 9.06. w Pińczowie dla członków izby z powiatów Pińczów, Busko Zdrój i Kazimierz Wielka.
Przewodniczący omówił również przygotowania do Dnia Budowlanych, który będzie jednocześnie uroczystością z okazji 15-lecia powołania Izby Inżynierów.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692