Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SZKOŁA MIKROPALI

Drukuj

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Andrzej Pawelec uczestniczył w warsztatach p.n. SZKOŁA MIKROPALI, organizowanych przez TITAN POLSKA w Krakowie w dniu 11 kwietnia 2017r.

Tematyka warsztatów obejmowała:

- Systemy do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ gruntowych, w tym specyfikę, różnice i wykonawstwo systemów:
system samowiercący TITAN
system prętowy SPANTEC
system linowy SPANTEC

- Możliwości wykorzystania systemów geotechnicznych w budownictwie i inżynierii

- Aspekty projektowania systemów geotechnicznych: mikropali, kotew i gwoździ gruntowych wg:

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

- PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - mikropale

- PN-EN 14490 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – gwoździe gruntowe

- PN-EN 1537   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – kotwy gruntowe.

Materiały informacyjne z tych warsztatów dotyczące tych technologii, szczególnie przydatne projektantom obiektów inżynierskich są dostępne w bibliotece Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz na stronie www.titan.com.pl

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692