Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

OBRADY PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY ŚOIIB

Drukuj

W dniu 12 kwietnia br. obradowało Prezydium OR ŚOIIB w Kielcach. Obecni byli również przewodniczący OKR, OKK, OROZ i OSD. Zebranie prowadził Przewodniczący Wojciech Płaza. Podsumowano wydarzenia w izbie od ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady w marcu br. Do największych wydarzeń należy, zorganizowana z okazji XVI lecia PIIB, konferencja naukowa pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”. Konferencja miała miejsce w Warszawie w dniu 16.03.br. Obszerne materiały – prelekcje prowadzących panele dyskusyjne są do pobrania na stronie PIIB.

W dniu 1 bm. odbył się XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy. Przewodniczący podsumował pozytywnie zarówno przygotowania jak i sam przebieg zjazdu. W dyskusji którą podjęli zebrani  przeważały również opinie pozytywne  o materiałach zjazdowych, merytoryczności obrad i dyskusji zjazdowych dot. problemów z którymi spotyka się na co dzień inżynier budownictwa.
Przedstawiono bieżący stan członków izby okręgowej : ogółem zarejestrowanych – 6557, z czego czynnych – 3993.
Skarbnik przedstawiła realizację budżetu za trzy miesiące 2017 r. Przychody – 30,63 %, wydatki – 22,47 %. Stan rezerwy: 1 221 582 zł. W trakcie realizacji jest adaptacja III piętra budynku dla potrzeb siedziby izby.
Przyjęto uchwały o reprezentowaniu ŚOIIB na konferencjach naukowych współorganizowanych przez PIIB w Międzyzdrojach i Krynicy. Uchwalono dofinansowanie do konferencji naukowej organizowanej przez SITK RP O/Kielce w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa „Autostrada Polska”.  Przewodnicząca zespołu ds. integracji przedstawiła program tras rajdu pieszego w dniu 10 czerwca . Zakończenie rajdu w Świętej Katarzynie.
Prowadzący zebranie poinformował o kolejnym spotkaniu szkoleniowym w Pińczowie w dniu 9 czerwca dla członków izby ze środowiska  powiatów Pińczów, Kazimierza Wielka i Busko Zdrój.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zakończył spotkanie.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692