Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

OBRADY PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY ŚOIIB

Drukuj

W dniu 12 kwietnia br. obradowało Prezydium OR ŚOIIB w Kielcach. Obecni byli również przewodniczący OKR, OKK, OROZ i OSD. Zebranie prowadził Przewodniczący Wojciech Płaza. Podsumowano wydarzenia w izbie od ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady w marcu br. Do największych wydarzeń należy, zorganizowana z okazji XVI lecia PIIB, konferencja naukowa pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”. Konferencja miała miejsce w Warszawie w dniu 16.03.br. Obszerne materiały – prelekcje prowadzących panele dyskusyjne są do pobrania na stronie PIIB.

W dniu 1 bm. odbył się XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy. Przewodniczący podsumował pozytywnie zarówno przygotowania jak i sam przebieg zjazdu. W dyskusji którą podjęli zebrani  przeważały również opinie pozytywne  o materiałach zjazdowych, merytoryczności obrad i dyskusji zjazdowych dot. problemów z którymi spotyka się na co dzień inżynier budownictwa.
Przedstawiono bieżący stan członków izby okręgowej : ogółem zarejestrowanych – 6557, z czego czynnych – 3993.
Skarbnik przedstawiła realizację budżetu za trzy miesiące 2017 r. Przychody – 30,63 %, wydatki – 22,47 %. Stan rezerwy: 1 221 582 zł. W trakcie realizacji jest adaptacja III piętra budynku dla potrzeb siedziby izby.
Przyjęto uchwały o reprezentowaniu ŚOIIB na konferencjach naukowych współorganizowanych przez PIIB w Międzyzdrojach i Krynicy. Uchwalono dofinansowanie do konferencji naukowej organizowanej przez SITK RP O/Kielce w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa „Autostrada Polska”.  Przewodnicząca zespołu ds. integracji przedstawiła program tras rajdu pieszego w dniu 10 czerwca . Zakończenie rajdu w Świętej Katarzynie.
Prowadzący zebranie poinformował o kolejnym spotkaniu szkoleniowym w Pińczowie w dniu 9 czerwca dla członków izby ze środowiska  powiatów Pińczów, Kazimierza Wielka i Busko Zdrój.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zakończył spotkanie.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692