Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ABSOLUTORIUM ZA 2016

Drukuj

- Będzie to trudny rok, bowiem przed Izbą uregulowanie należności za prace remontowe na trzecim piętrze, a do tego być może dojdą nowe roboty, więc koniecznością staje się dalsze oszczędne gospodarowanie - stwierdziła Danuta Jamrozik - Szymkiewicz skarbnik Izby. Dodatni wynik za 2016 w kwocie 159.260,23 zł  delegaci zjazdu sprawozdawczego przeznaczyli na fundusz rezerwowy,  z którego można będzie sfinansować przedsięwzięcia remontowe.

Delegaci zatwierdzili wszystkie sprawozdania, udzielili Radzie Okręgowej absolutorium, przyjęli też bez zastrzeżeń budżet na 2017 wynoszący 1.921.820 zł.

Uczestnicząca w zjeździe Pani Joanna Gieroba, wiceprezes Polskiej Izby, przedstawiła najważniejsze zagadnienia, jakimi się PIIB ostatnio zajmuje, m.in. zasadami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, konsultacjami i udziałem w tworzeniu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, opiniowaniu przepisów o wymaganiach wobec budynków, wdrażaniu systemu BIM w budownictwie, szczególnie w małych średnich firmach, jak i respektowaniu zasad etyki w środowisku.  Zjazd był merytorycznie i sprawnie przeprowadzony. Delegaci byli życzliwie do siebie nastawieni, obradowali w spokoju, rzeczowo traktowali wystąpienia i zgłaszane wnioski - powiedziała po zakończeniu zjazdu J. Gieroba.

Maria Głowacka, prezes Okręgowej Rady Izby Architektów RP, po raz kolejny pozytywnie oceniła współpracę z Izbą Inżynierów, o spotkaniach i szkoleniach, a także wzajemnym udziale w konsultacjach dokumentów legislacyjnych. Sygnalizowała konieczność bliższej współpracy z politechniką poprzez interesariuszy jak i angażowanie w proces nauczania doświadczonych specjalistów - praktyków budownictwa i architektury.

Podczas obrad zgłoszono wnioski o wystąpienie do ministerstwa o przywrócenie obowiązujących poprzednio okresów praktyk zawodowych, nadawanie uprawnień budowlanych w określonych specjalnościach stosownie do odbytej praktyki zawodowej, uporządkowanie procedur związanych z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego, a także o ujednolicenie interpretacji przepisów w różnych województwach dotyczących stosowania na budowach drabin; co skutkuje nakładaniem mandatów na kierowników budów w niektórych rejonach kraju.

Delegaci przegłosowali uchwałę o udzieleniu Polskiej Izbie pożyczki na sfinansowanie remontu zakupionego obiektu w stolicy na siedzibę PIIB. Szczegóły zostaną zapisane w stosownej umowie.

Uzupełniono składy osobowe: Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz delegata na Zjazd Krajowy. Członkiem OKR został kol. Adam Muszyński, delegatem na Zjazd Krajowy kol. Bolesław Balcerek.

Podczas obrad Złote Honorowe Odznaki Polskiej Izby otrzymali: – Grzegorz Adamus, Edward Biały, Ewa Chajduk, Zenon Kubicki, Grzegorz Świt, Józef Kuleszyński, Srebrne  – Jarosław Sokołowski, Bogusław Świąder, Waldemar Wieczorek, Zbigniew Zygulski.

Gośćmi zjazdu byli m.in. Alfred Zgoda prezes Rady Wojewódzkiej NOT oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo- technicznych.

W zjeździe uczestniczyło 93 delegatów, czyli 81,6 proc. Obradom przewodniczył Tomasz Marcinowski wraz z  Moniką Czekaj, Ewą Maruszak, Ewą Skibą, Dariuszem Wróblem.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692