Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 08.03.2017

Drukuj

8 marca 2017 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady prowadził przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza.
W posiedzeniu wzięli również udział: zastępca przewodniczącego OKK, przewodniczący OKR, OROZ, OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby.

Przewodniczący powitał zebranych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Izby, które miało miejsce 7 grudnia ub.r., zostało przyjęte w drodze głosowania.

Zebrani wysłuchali informacji:

- o wydarzeniach w ŚOIIB oraz organach krajowej izby w których nasi członkowie brali udział,

- o stanie członków ŚOIIB na dzień 1.03.2017 r.:

stan ewidencyjny ogółem: 6537 osób

stan członków aktywnych: 3978 osób.

Ustalono propozycję składów prezydium i komisji zjazdowych oraz przyjęto listę zaproszonych gości. Przewodniczący przedstawił w skrócie sprawozdanie Okręgowej Rady, które zostało przesłane wcześniej drogą e-mailową.
Główna Księgowa omówiła sprawozdanie finansowe izby za rok ubiegły.
Przewodniczący OKK, ORzOZ, OSD i OKR omówili swoje sprawozdania.
Przyjęto uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady i  sprawozdania finansowego oraz zatwierdzające protokóły z kontroli OKR z 2017 r. , a także inne związane z bieżącą działalnością izby. Ogółem przyjęto 13 uchwał.
Z-ca przewodniczącego OKK poinformował o zakończeniu rekrutacji do wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Wpłynęło 161 nowych wniosków.
Przewodnicząca zespołu ds. integracji zaproponowała zorganizowanie rajdu pieszego dla naszego środowiska w dniu 20 maja br.
Przewodniczący komisji ds. ustawicznego szkolenia zaproponował zorganizowanie w br. jeszcze dwóch spotkań integracyjnych w ośrodkach powiatowych.
Po wyczerpaniu porządku zebrania, obrady zakończono.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692