Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

129 UPRAWNIONYCH

Drukuj

Tyle osób po zaliczeniu egzaminów odebrało decyzje o przyznaniu uprawnień budowlanych. W Sali Lustrzanej WDK znów było nastrojowo i odświętnie. Nowo uprawnionym towarzyszyli członkowie rodzin i przyjaciele. Jak zawsze dopisali goście.

- Gratuluję Państwu zawodowego sukcesu, życzę wykorzystywania wiedzy praktycznej w dalszej pracy i podtrzymywania wysokiego uznania społeczeństwa dla budowlanych -  powiedziała  Barbara Kieres – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Pięć osób, które uzyskały najlepsze wyniku na teście i egzaminie ustnym obdarowano dodatkowo upominkami. Otrzymali je: Mariusz Herezy, Łukasz Mróz - obaj specjalność konstrukcyjno- budowlana, Dariusz Wróbel - drogowa, Tomasz Dutkowski - hydrotechniczna, Michał Ryłko - elektryczna.

Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej -  Andrzej Pieniążek przypomniał nowo uprawnionym o ich obowiązkach, konieczności ustawicznego doskonalenia zawodowego i oczekiwań jakie stają przed osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne.

Prezes Wojciech Płaza zachęcając inżynierów do członkostwa w Izbie, przedstawił oferowaną przez Izbę pomoc i świadczenia, z których mogą korzystać członkowie Izby Świętokrzyskiej.

Było tradycyjne ślubowanie, a na zakończenie toast za pomyślność nowo uprawnionych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. : dziekani wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Marek Iwański i dr hab. inż. Antoni Różówicz prof. PŚk , Małgorzata Janiszewska – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska , Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor PIP i jego zastępca Tomasz Staniec , Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego,  Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Jacek Olszewski – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Krzysztof Piłat  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zygmunt Zimny – Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stanisław Rozin – przewodniczący Związku Mostowców RP.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692