Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

BĘDĄ NOWI Z UPRAWNIENIAMI

Drukuj

153 osoby zajęły miejsca w piątek w sali Klubu ZUGA, by odpowiadać na pytania testowe w jesiennej sesji egzaminacyjnej. Wchodzący do sali otrzymywali kopertę z pytaniami musieli też okazać dowód tożsamości. Andrzej Pieniążek przewodniczący komisji kwalifikacyjnej naszej Izby zapoznał zebranych z zasadami egzaminów testowych, które odbywają się w tym samym dniu we wszystkich izbach regionalnych.

Po południu znane były już wyniki. Test zaliczyły 132 osoby.

W sobotę rozpoczęły się egzaminy ustne, do których dopuszczono 168 kandydatów na uprawnienia. W tym dniu zdawali przedstawiciele telekomunikacji oraz  sterowania ruchem kolejowym ( po jednej osobie), dwóch inżynierów budownictwa kolejowego a także 12 elektryków, pozostali kandydaci tej branży staną przed komisją egzaminacyjną w poniedziałek.

Zakończenie egzaminów przewidziano w sobotę 3 grudnia.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(45)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692