Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BUDOWLANYCH

Drukuj

- Dokumentacja techniczna budynku jednorodzinnego z 1938, zawierała na dwóch kartkach A-4, ręcznie zapisanych czytelnie tuszem, cechy charakterystyczne obiektu, rysunek, zalecenie wykonania go zgodnie ze sztuką budowlaną i planem zagospodarowania terenu, podpis architekta z numerem uprawnienia. Sporządzenie i zatwierdzenie trwało miesiąc. Dom stoi do dziś. Czy nie mógłby to być przykład jak rozwiązywać obecnie sprawy inwestycyjne, w aspekcie trwających konsultacji nad nowym  kodeksem budowlanym ? -takim pytaniem zakończył Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich interesujące wystąpienie na spotkaniu środowiskowym członków Izby z powiatu koneckiego.

Zbigniew Sadowski, sekretarz powiatu w imieniu starosty przekazał uwagi i spostrzeżenia z kontaktów kierowników budów i projektantów z administracją powiatową, występująca  czasem różna interpretacja wynika ze zmieniających się przepisów i rozporządzeń.

Podczas spotkania wielokrotnie padało stwierdzenie o konieczności zaufania do kompetencji uczestników procesu inwestycyjnego. Jednocześnie wskazywano na przestrzeganie etyki oraz przepisów przez budowlanych pełniących samodzielne funkcje techniczne, ponoszenie odpowiedzialności za swe decyzje.

O podstawowych zasadach postępowania kierowników oraz projektantów przypomniała prawniczka Izby, Anna Jaworska-Dąbrowska, przytoczyła przykłady najczęściej występujących zaniedbań lub zaniechań i skutki jakie mogą z tego wynikać.

Koordynator rzeczników odpowiedzialności zawodowej Zbigniew Major, zapoznał zebranych z wnioskami jakie trafiają od inwestorów lub inspektorów nadzoru budowlanego, na niewłaściwe decyzje lub pogwałcenie przepisów  budowlanych, podążanie na skróty w realizacji inwestycji  i nie dopilnowanie wykonywanych robót, szczególnie na budowach domków jednorodzinnych, w tym także przez podwykonawców.

O poczucie odpowiedzialności zwrócił się do członków Izby dr Stefan Szałkowski, apelując by nie podpisywali bezkrytycznie oświadczeń o odbyciu praktyk zawodowych przez młodych budowlańców, którzy nie mają podstawowej wiedzy praktycznej. Objawia się to później na egzaminach do uprawnień budowlanych. Podczas ostatniej sesji, 24 proc. zdających nie uzyskało uprawnień. To jest przerażający wynik.

Przewodniczący sądu dyscyplinarnego, Dariusz Adamek zaprezentował przykłady niesolidnego wywiązywania się z obowiązków osób z uprawnieniami, które są powodem kierowania spraw do sądu.

Prezes Izby Wojciech Płaza zachęcał do udziału w szkoleniach, osobistego podnoszenia kwalifikacji, korzystania z bezpłatnej prenumeraty czasopism specjalistycznych, zgłaszania do Izby sugestii i propozycji  w tym zakresie.

- Współczuje kolegom, którzy są kierownikami na budowach domków jednorodzinnych. Jeden taki wybudowałem i wiem co to jest za trudne zadanie - stwierdził Józef Kuleszyński, doświadczony kierownik i dyrektor budów dużych obiektów w kraju i za granicą.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(44)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692