Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

12 października 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prezydium prowadził przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli również udział: przewodniczący OKK, OKR, OSD i ORzOZ.

Przewodniczący zebrania powitał zebranych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Izby, które miało miejsce 1o sierpnia  br., zostało przyjęte, po uwzględnieniu wniesionych poprawek.

Zebrani wysłuchali informacji o wydarzeniach w ŚOIIB oraz organach krajowej izby od ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady:
-Przewodniczący OR omówił obchody „Dnia Budowlanych” w Kielcach z dnia 23.09.br., odznaczono przez Panią Wojewodę Agatę Wojtyszek członków naszej izby odznaczeniami branżowymi „Za zasługi dla budownictwa” (trzech) oraz „Zasłużony dla drogownictwa” (trzech), Przewodnicząca ZZ ”Budowlani” Oddział Świętokrzyski Pani Anna Bujnowska odznaczyła medalem  „Zasłużony dla budownictwa” jednego z naszych członków, dwie  koleżanki odznaczono honorowymi odznakami PIIB a siedmiu członków izby otrzymało listy gratulacyjne w uznaniu za dotychczasowe wyniki w realizacji inwestycji budowlanych,

-  Przewodniczący OSD oraz rzecznik koordynator OROZ omówili tematykę szkolenia zorganizowanego przez Podkarpacką Izbę dla organów z południowo-wschodniej części kraju, - Przewodniczący OKR poinformował o szkoleniu KKR i okręgowych komisji rewizyjnych w Mielnie które odbyło się od 29.09 do 1.10. br., omawiano zagadnienia prawne oraz finansowo-ekonomiczne,
- Członek Prezydium Krajowej Rady przedstawił tematykę posiedzenia z 28.09. br., zatwierdzono wydatki „Inżyniera Budownictwa” wydawanego przez PIIB oraz zajmowano się problemami związanymi z realizacją nowej siedziby PIIB,
- W Warszawie w dniach 6,7.10 br. odbyły się warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych  w których uczestniczyli członkowie ŚOIIB,
- Przewodniczący OKK poinformował o zakończeniu sesji kwalifikacyjnej do egzaminów jesiennych na uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, zakwalifikowano 139 osób.

O  stanie członków ŚOIIB na dzień 30.o9..2016 r. poinformowała dyrektor biura:
-stan ewidencyjny ogółem: 6444 osób
-stan członków czynnych:   3980 osób.

Skarbnik omówiła wykonanie budżetu za 9 m-cy br.: zrealizowano przychody na poziomie 74,66 %, wydatkowano 67,21 % , rezerwa wynosi 1209 tys. zł. Omówiono program spotkania środowiskowego w Końskich w dniu  14.10. br., przedstawiono listę zaproszonych gości oraz tematykę szkolenia.
Na tym obrady zakończono.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(44)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692