Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Czytenia ŚOIIB - spis dostępnych publikacji

Drukuj

Aktualnie w zasobach czytelni znajdują się :

 

1. Książki branżowe

 

2. Materiały szkoleniowe i konferencyjne

 

3. Czasopisma :

"Prawo przedsiębiorcy"
"Poradnik przedsiębiorcy budowlanego"
"Przegląd budowlany"
"Forum budowlane"
"Materiały budowlane"
"Wiadomości projektanta budownictwa"
"Inżynieria i budownictwo"
"Rynek Instalacyjny"
"Polski instalator"
"Gaz, woda i technika sanitarna"
"Izolacje"
"Drogownictwo"
"Polskie drogi"
"Magazyn Autostrady"
"INPE - informacje o normach i przepisach elektrycznych"

4. Materiały multimedialne :

„Ethicana” – film szkoleniowy ASCE przeciw korupcji w budownictwie.

ASCE – American Society of Civil Engineers (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa), jedna z bardziej szacownych organizacji inżynierów budownictwa w USA, z którą PIIB nawiązała kontakty oraz podpisała umowę o współpracy w 2004 r., rozpoczęła przed kilku laty zakrojony na szeroką skalę i wszechstronny program walki z korupcją w budownictwie na wszystkich szczeblach oraz kontynentach.

 

 

Napo to oryginalny pomysł, który zrodził się w grupie specjalistów ds. komunikacji w zakresie BHP w odpowiedzi na zapotrzebowanie na produkty informacyjne wysokiej jakości, umożliwiające przełamywanie barier narodowych i wyjście naprzeciw zróżnicowaniu kulturowemu i językowemu oraz praktycznym potrzebom ludzi w miejscu pracy. Filmy te nie mają na celu zaprezentowania tematu w sposób wyczerpujący, ani nie powinny być postrzegane jako materiał szkoleniowy czy edukacyjny. Zadaniem Napo i jego przyjaciół jest zachęcanie do BHP poprzez prezentację atrakcyjnych postaci, zabawne historie oraz humor i podejście z przymrużeniem oka. „Bezpieczeństwo z uśmiechem” to wkład Napo w tworzenie bezpieczniejszych, zdrowszych i lepszych miejsc pracy. Każdy film jest współprodukcją wielu instytucji europejskich. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii sfinansowała opracowanie strony internetowej.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692