Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start INFORMACJE I KOMUNIKATY Informacja BUDOWLANYCH - dot. minimalnej stawki wynagrodzenia brutto za godzinę pracy

Informacja BUDOWLANYCH - dot. minimalnej stawki wynagrodzenia brutto za godzinę pracy

Drukuj

Związek Zawodowy „Budowlani” skierował do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz apel o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia. Apel koresponduje z deklaracjami Pani Premier dotyczącymi potrzeby poprawy sytuacji osób wykonujących pracę w oparciu o inne umowy niż umowa o pracę na czas nieokreślony i zapowiedziami Ministra Pracy dotyczącymi wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego. W opinii Związku Zawodowego „Budowlani” minimalna stawka wynagrodzenia za godzinę pracy jest kluczowym elementem pozwalającym na wyrównanie szans wszystkich pracujących, wyeliminowanie patologii w obszarze wynagrodzeń, kosztów pracy i uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi i znaczące ograniczenie szarej strefy.

Treść apelu do Prezes Rady Ministrów dostępna jest TUTAJ.