Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Sprawy Członkowskie Uchwała 6/P/04 Prezydium PIIB

Uchwała 6/P/04 Prezydium PIIB

Drukuj

UCHWAŁA 6/P/04

 

Prezydium Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad pomocy koleżeńskiej w PIIB

 

Prezydium Krajowej Rady przyjmuje następujące zasady pomocy koleżeńskiej :

1. Na wniosek Okręgowej Izby bezrobotni członkowie PIIB mogą być zwolnieni z rocznej składki członkowskiej na Krajową Izbę  (60zł) oraz opłaty za roczne ubezpieczenie OC (100zł).

2. Środki na ten cel przewidziane są w budżecie Krajowej Izby na roki 2004.

3. Niniejsze zasady obowiązują w roku 2004.

 

 

Dr inż. Janusz RYMSZA                                                        Prof. Zbigniew GRABOWSKI

Sekretarz Krajowej Rady                                                               Prezes Krajowej Rady

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692