Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SPOTKANIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KIELCACH

Drukuj

Na zaproszenie członka Zarządu Powiatu w Kielcach - Marka Kwietnia do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przybyli na spotkanie przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematem spotkania było omówienie problemu jakości opracowań projektowych składanych przez projektantów w celu uzyskania pozwoleń na budowę.

Pracownicy Wydziału Budownictwa podkreślali braki i błędy występujące w składanej dokumentacji projektowej, której w myśl składanego oświadczenia przez autora projektu świadczą o braku wiedzy dotyczącej Prawa Budowlanego i innych przepisów budowlanych. Przedstawiciele Izby podkreślali, że etyka zawodowa i prawidłowe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest jednym z priorytetów działania Izby w bieżącym roku. Przygotowany cykl spotkań środowiskowo-szkoleniowych odnosić się będzie do zagadnień właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru. Zebrani uznali za celowe kontynuowanie spotkań i wzajemne informowanie się o występujących problemach i podejmowanych działaniach. Przedstawiciele Izby zwrócili uwagę, że w świetle zmiany Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i rozporządzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie obniżone kryteria do uzyskiwania uprawnień budowlanych mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości opracowań projektowych.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692