Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UPRAWNIENIA BUDOWLANE >> Terminy - sesja I / 2018

Terminy kwalifikacji i egzaminów - sesja I / 2018

Drukuj

 

T E R M I N A R Z
wiosennej Sesji Egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane
w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
w 2018 roku
Lp Data Dzień
1 13/02 Wtorek Ostateczny termin przyjmowania wniosków przez OKK
o dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane
2 05/04 Środa
Ostateczny termin wysyłania zawiadomień o dopuszczeniu do egzaminu
3 18/05 Piątek Egzamin testowy we wszystkich OKK godz. 10
4
Ogłoszenie wyników z egzaminu pisemnego
5
Rozpoczęcie Egzaminów ustnych
6
Zakończenie Egzaminów ustnych
7 Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692