Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UPRAWNIENIA BUDOWLANE >> Terminy - sesja II / 2017

Terminy kwalifikacji i egzaminów - sesja II / 2017

Drukuj

 

T E R M I N A R Z
jesiennej Sesji Egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane
w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
w 2017 roku
Lp Data Dzień
1 4/09 Poniedziałek Ostateczny termin przyjmowania wniosków przez OKK
o dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane
2 12/10 Czwartek
Ostateczny termin wysyłania zawiadomień o dopuszczeniu do egzaminu
3 17/11 Piątek Egzamin testowy we wszystkich OKK godz. 10
4 17/11 Piątek Ogłoszenie wyników z egzaminu pisemnego
5 18/11 Sobota Rozpoczęcie Egzaminów ustnych
6 2/12 Sobota Zakończenie Egzaminów ustnych
7 8/01/2018 Poniedziałek Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692