Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UPRAWNIENIA BUDOWLANE >> Terminy - sesja I / 2020

Terminy kwalifikacji i egzaminów - sesja I / 2020

Drukuj

 

T E R M I N A R Z
wiosennej Sesji Egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane
w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
w 2020 roku
Lp Data Dzień
1 13/02 Czwartek Ostateczny termin przyjmowania wniosków przez OKK
o dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane
2 04/09 Piątek Egzamin testowy we wszystkich OKK godz. 10
3 09/09 Środa
Ogłoszenie wyników z egzaminu pisemnego
4 10/09 Czwartek
Rozpoczęcie Egzaminów ustnych
5 22/09 Wtorek
Zakończenie Egzaminów ustnych
6
19/10

Poniedziałek

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych - wysyłka listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692