Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

UPRAWNIENIA - druki i formularze

Drukuj

 

FORMULARZE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Dokument w formacie WORD

Dokument Adobe Reader PDF

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

FORMULARZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

(po 25 września 2014r.)


ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU PRAKTYKI DO 15-02-1995 LUB PRAKTYKI ODBYTEJ ZA GRANICĄ

ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEGO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
ŻYCIORYS ZAWODOWY
WYKAZ PRAC PROJEKTOWYCH

UCHWAŁA NR 44/R/22 KRAJOWEJ RADY PIIB W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE (OD 01.01.2023 R.)

UCHWAŁA NR 8/R/21 KRAJOWEJ RADY PIIB W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE (DO 31.12.2022 R.)

LINK DO UCHWAŁY NR 44/R/22

LINK DO UCHWAŁY NR 8/R/21

TEKST ŚLUBOWANIA
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ ROTY ŚLUBOWANIA

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO PONOWNEGO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WNIOSEK O PRZEKAZANIE GŁÓWNEMU INSPEKTOROWI NADZORU BUDOWLANEGO, ZA POMOCĄ SYSTEMU E-CRUB, DANYCH IDENTYFIKUJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE WRAZ Z KOPIĄ TYCH UPRAWNIEŃ ORAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY, KTÓRA NABYŁA TE UPRAWNIENIA.