Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Wniosek - oświadczenie

Drukuj

Podstawy prawne nadawania uprawnień budowlanych.

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, iż od dnia 10 sierpnia 2014 r. obowiązuje Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 10 czerwca 2014 r., poz. 768). Zgodnie z art. 16 tej ustawy, minister właściwy do spraw budownictwa został zobowiązany do sprecyzowania w drodze rozporządzenia sposobu przeprowadzania kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane.

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) weszło w życie z dniem 25.09.2014r.

Zgodnie z § 7 ust. 1 w/w aktu prawnego od dnia 25.09.2014r. dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Ważne!

Do dnia 24.09.2014r. dokumentowanie praktyki zawodowej odbywa się w Książce Praktyki Zawodowej zarejestrowanej i wydanej przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zmiana opłaty za postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 stycznia 2015r. zgodnie z  UCHWAŁĄ NR 24/R/14.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692