Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start DYŻURY
Dyżury w Ś.O.I.I.B.
Drukuj

DYŻURY
CZŁONKÓW PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY Ś.O.I.I.B.

Przewodniczący Okręgowej Rady
- Wojciech Płaza* wtorek
14.30 - 16.00
środa
12.00 - 15.00
piątek 14.00 - 15.30
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady
- Andrzej Pawelec
poniedziałek 9.00 - 12.00

czwartek 12.00 - 15.00
- Tomasz Marcinowski
-- Kielce I i III czwartek miesiąca
14.00 - 15.30
-- Ostrowiec Świętokrzyski II i IV czwartek miesiąca
15.00 - 17.00
Skarbnik Okręgowej Rady
- Danuta Jamrozik-Szymkiewicz
piątek
15.00 - 16.00
Sekretarz Okręgowej Rady
- Zbigniew Dusza
wtorek
12.00 - 14.00
czwartek
12.00 - 14.00

Dyżury pełnione są w siedzibie Izby w pokoju 201.
*Dyżur pełniony w pokoju 202.DYŻURY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Ś.O.I.I.B. w 2017 r. - p. 212

Lp Funkcja, imię i nazwisko Czasookres dyżuru Zakres dyżuru
1. Przewodniczący OKK
mgr inż. Andrzej Pieniążek

Każdy wtorek i czwartek

w godz. 13:00 - 15:00

*Całość spraw związanych z działalnością OKK
2. Wiceprzewodniczący OKK
dr inż. Stefan Szałkowski

Co drugi wtorek: 12 i 26.IX., 3 i 24.X., 7 i 21.XI., 5 i 19.XII.2017r.

w godz. 14.00 - 16.00

*Sprawy bieżące OKK
* Sprawy dot. specjalności konstrukcyjno-budowlanej
*Sprawy dot. rzeczoznawstwa budowlanego
3. Sekretarz OKK
mgr inż. Elżbieta Chociaj

Każdy wtorek i czwartek

w godz. 14:00 - 16:00

*Sprawy bieżące OKK
* Sprawy dot. specjalności instalacyjnych

ZEBRANIA OKK:  7.III, 20.VI

 


Dyżury Zespołu Orzekającego do interpretacji zakresów uprawnień budowlanych:

Lp                       
Funkcja, imię i nazwisko                                                                                                             
Czasookres dyżuru                                                                                            
1.

Przewodniczący Zespołu

mgr inż. Edmund Pieniążek

wtorek, czwartek w godz. 14.00 - 16.00
2.

Adwokat

Marcin Szydziak

wtorek, czwartek w godz. 14.00 - 16.00
Dyżury pełnione w pok. 209

 


Dyżury Przewodniczącego Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego:

Jerzy Adamski: wtorek i czwartek w godz. 10.00 - 12.00
Dyżury pełnione są w siedzibie Izby w pokoju nr 201.


Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Z dniem 1.02.2007r. ulega zmianie forma pełnienia dyżurów Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Osoba zainteresowana spotkaniem z rzecznikiem zgłasza ten fakt do pracownika biura i w terminie siedmiu dni zostanie poinformowana o dacie spotkania.


Dyżur Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinernego

Dariusz Adamek : piątek w godz. 14.00 - 16.00
Dyżur pełniony w pokoju 207


Dyżur Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Stanisław Zieliński : pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12.30 - 13.30
Dyżur pełniony w pokoju 207


Dyżury w punkcie informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyżury pełnią delegaci powiatu ostrowieckiego w poniedziałki i czwartki w godz. od 15:00 do 17:00
wg. harmonogramu dostępnego w punkcie informacyjnym; telefon 41 2480055


Porady prawne dla członków Izby udziela adwokat Justyna Grąkowska w każdy wtorek od godz. 14.00 do 16.00 w pokoju 207 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692