Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANI

Drukuj

Pierwszy dzień egzaminów najliczniejszej grupy inżynierów - specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nie był łatwy. Nie wszyscy zdający wykorzystali okres pracy zawodowej do poznania podstawowej wiedzy praktycznej.
Trzeba było m.in.  wykonać szkic ściany murowej w polączeniu ze ścianą fundamentu, co to jest murowa ściana szczelinowa, jak wykorzystujemy łączniki mechaniczne  przy ocieplaniu ścian, stabilizacja skarpy zagrożonej utratą stateczności,  gonty bitumiczne na pokryciu dachu, mur oporowy - sposób wykonania, urządzenia mechaniczne na stropie - przeciwdziałanie wibracjom, wytrzymałość obliczeniowa elementu murowego niezbrojonego, kategorie jakościowe murów, zawartości projektu budowlanego, klatki schodowe w budynkach mieszkalnych o obiektach użyteczności publicznej, zbrojenie płyty z otworami.

Więcej…
 

NAJTRUDNIEJSZA SPECJALNOŚĆ

Drukuj

W środę przed komisją egzaminacyjną odpowiadali inżynierowie  instalacji sanitarnych. Jest to najtrudniejsza specjalność w budownictwie, aby otrzymać uprawnienia, trzeba wykazać się znajomością wiedzy praktycznej z pięciu dziedzin gospodarski - wodociągów i kanalizacji, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, a także instalacji i sieci gazowych. Tym większy szacunek  mamy dla tych, którzy z powodzeniem przejdą egzaminy.

Więcej…
 

ZNÓW BRAKUJE WIEDZY

Drukuj

Branża elektroenergetyczna była przez lata postrzegana jako środowisko ludzi konkretnych, pełnych wiedzy zawodowej jak i bardzo solidnych w przestrzeganiu przepisów i wymogów bezpieczeństwa.

Tymczasem od kilku lat podczas egzaminów inżynierowie ubiegający się o  uprawnienia, są nieprzygotowani, a mimo to szukają szczęścia. Kłopoty sprawia zdającym pytanie o rodzaje przewodów w instalacji wewnętrznej czy sporządzenie bilansu mocy. Kompletnym zaskoczeniem jest zaprojektowanie instalacji w mieszkaniu…

Więcej…
 

FACHOWCY HYDROTECHNIKI

Drukuj

Po wielu latach w których  z firm wykonawczych i biur projektowych odchodzili na emeryturę doświadczeni specjaliści inwestycji hydrotechnicznych, wreszcie się ruszyło. Przywrócenie specjalności w tej dziedzinie, wznowienie studiów na krajowych uczelniach zapowiada systematyczny dopływ młodych inżynierów. Właśnie w sesji wiosennej  o uprawnienia zabiegały trzy osoby z tej branży.

Więcej…
 

PRZED KOMISJĄ

Drukuj

Jako pierwsi egzaminy ustne zdawali przedstawiciele branży elektrycznej, zarówno dla uzyskania uprawnień wykonawczych jak i projektowych. Odpowiadali m.in. na pytania dotyczące przyczyn i okoliczności wypadków, obowiązków projektanta,  prowadzenia przewodów obok instalacji gazowej, elementów decydujących o bezpiecznym użytkowaniu instalacji, co powinien zawierać protokół odbiorczy instalacji, zjawiska pełzania przewodów linii napowietrznej, oznakowań wyłącznika, wykonania przyłączy  odbiorcy do sieci elektroenergetycznej, koszt dostawy i montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego, a także zaprojektowania instalacji elektrycznej np. w mieszkaniu dwupoziomowym.

Więcej…
 

JUŻ PO TEŚCIE

Drukuj

W piątek w sali Klubu ZUGA 168 kandydatek i kandydatów do uprawnień budowlanych pisało test. Jak zwykle przy wejściu każdy zdający otrzymywał kopertę z pytaniami oraz musiał okazać dowód osobisty.

Przewodniczący  Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej naszej Izby Andrzej Pieniążek zapoznał inżynierów z regulaminem egzaminu.

Na sali byli członkowie komisji, którzy kontrolowali poprawność przebiegu egzaminu.

Po jego zakończeniu przedstawiciele poszczególnych branż budowlanych, przystąpili do oceny prac egzaminacyjnych. Egzamin testowy zaliczyło 148 osób.

Więcej…
 

NOWATORY 2017

Drukuj

Dafi Pro z Bilczy, Promet  w Starachowicach, Vanstar Książe-Skroniów – za innowacyjne inwestycje, Katedra technologii mechanicznej i metrologii Politechniki Świętokrzyskiej i Chemar Armatura – za współpracę nauki z przemysłem, Łukasz Nowakowski został liderem innowacyjności, Cerrrad  Starachowice - animator gospodarki, Paulina Kostrzewa – otrzymała tytuł młodej nowatorki – to wyróżnienia w XII Konkursie  Novatory przedsiębiorczości organizowanym przez Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową.

Więcej…
 

WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY

Drukuj

Po raz piętnasty spotkali się doświadczeni ludzie budownictwa na konferencji  naukowo - technicznej  omawiającej warsztat pracy rzeczoznawcy. W ciągu trzech dni w Cedzynie wygłoszono 32 referaty, m.in. w sprawach statusu rzeczoznawcy, zasadach wykonywania opinii oraz ekspertyz, audytów energetycznych, rozwiązywania konkretnych problemów technicznych oraz bezpieczeństwa konstrukcji, badania materiałów  jak i diagnostyki elementów budowlanych, przyczyn błędów montażowych,  a także stosowanie inżynierii  sądowej.

Więcej…
 

DROGI I KOLEJE

Drukuj

Rozwój  infrastruktury kolejowej oraz przyszłość dróg wojewódzkich w świętokrzyskim były tematem tradycyjnej konferencji zorganizowanej podczas Targów Autostrada. Mówiono o planach i programach dla regionu, nie zapomniano także o historii, prezentując budowanie linii kolejowej  Iwangrodzko - Dąbrowskiej przez Kielce. Autorem tej  prezentacji był Bolesław Balcerek.

Więcej…
 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Drukuj

Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków pod kątem przygotowania  do odbioru w zakresie ochrony przeciwpożarowej, użytkowanie istniejących obiektów, wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - przedstawił na szkoleniu w sali Izby, mł. bryg. poż. Grzegorz Mróz.

Więcej…
 

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NO-DIG Poland

Drukuj

Przez dwa dni uczestnicy VIII Międzynarodowej Konferencji  o technologiach bezwykopowych w Cedzynie, wysłuchali 26 referatów  i obejrzeli prezentacje  fachowców z Japonii, Tajwanu, Rosji, oraz instytucji, firm produkcyjnych i uczelni krajowych. Wśród prelegentów byli naukowcy ze Świętokrzyskiej Politechniki. Konferencji towarzyszyła ekspozycja najnowszych urządzeń i sprzętu pomocnego w robotach bezwykopowych.

Więcej…
 


Strona 6 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 181 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

STOSOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW FIDIC W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Więcej …
 
TECHNOLOGIE STOSOWANE W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM I HYDROTECHNICZNYM
Więcej …
 
SPRAWDZONE SYSTEMY BETONOWE W KANALIZACJI I DROGOWNICTWIE
Więcej …
 
ODDZIAŁYWANIE WYBUCHU NA OBIEKTY BUDOWLANE - ISTOTA ZJAWISKA, METODY PROJEKTOWANIA, OGRANICZENIE SKUTKÓW JEGO DZIAŁANIA
Więcej …
 
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MATERIAŁAMI KOMPOZYTOWYMI W TECHNOLOGII FRP
Więcej …
 
KURS AUTOCAD I STOPNIA
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: