Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

SIERPNIOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

Członkowie Prezydium Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się w środę, 7 sierpnia, na posiedzeniu w Kielcach. Spotkanie prowadził  przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza.

Więcej…
 

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA WRĘCZYŁA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

W poniedziałek, 8 lipca, 133 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Uroczystość zorganizowana przez   Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zaproszono na nią wielu znakomitych gości.

Więcej…
 

XVIII KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. NASI DELEGACI OBRADOWALI W WARSZAWIE.

Drukuj

Za nami XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Odbył się w piątek i sobotę - 28 i 29 czerwca 2019 roku  - w Hotelu Novotel Airport w Warszawie. W dwudniowych obradach wzięło udział 181 delegatów z 16 Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Polsce. Wśród nich było siedmiu delegatów ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Więcej…
 

ZWIEDZANIE BUDOWY DWORCA AUTOBUSOWEGO W KIELCACH

Drukuj

Świętokrzyska OIIB zorganizowała szkolenie na placu budowy Dworca Autobusowego w Kielcach. W planie wycieczki było spotkanie z kadrą budowy (szkolenie informacyjne z zakresu BHP), prezentacja projektu, nowatorskie rozwiązania fasady szklanej i odtworzenie świetlików dachowych, a także wycieczka po terenie budowy. Prowadzącym szkolenie był Pan Grzegorz Tomporowski - Kierownik Kontraktu z firmy Budimex w Krakowie.

Więcej…
 

NA BUDOWIE ESTAKADY W SKOMIELNEJ-BIAŁEJ

Drukuj

Związek Mostowców RP O/Świętokrzyski wraz z Izbą zorganizował wycieczkę techniczną na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku: Skomielna Biała - Chabówka. Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z podsumowaniem dotychczas wykonanych robót, zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi, a także byli świadkami robót odbiorczych związanych z próbnymi obciążeniami na wybranych obiektach.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć ich autorowi - kol. Stanisławowi Krześniakowi.

Więcej…
 

OKRĘGOWA RADA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPOTKAŁA SIĘ W KIELCACH

Drukuj

W środę, 12 czerwca, w Kielcach odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczył mu prezes Wojciech Płaza.

Informacje o wydarzeniach w organach krajowych i okręgowej izby, które miały miejsce do 6 marca bieżącego roku przekazali przewodniczący Okręgowej Rady, członkowie organów krajowych oraz przewodniczący organów okręgowych Izby.

Więcej…
 

ZASTOSOWANIE GEORUSZTÓW HEKSAGONALNYCH TENSAR W KONSTRUKCJACH NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Drukuj

Stabilizacja warstw kruszywa niezwiązanego georusztami - podbudowy i warstwy ulepszonego podłoża w warunkach słabych podłoży grungowych, optymalizacja konstrukcji nawierzchni drogowych przy zastosowaniu georusztów, a także zbrojenie warstw asfaltowych były tematem szkolenia, jakie odbyło się w siedzibie Izby w miniony wtorek.

Więcej…
 

SZKOLENIE ELEKTRYKÓW

Drukuj

Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem były tematem szkolenia, jakie przeprowadzili przedstawiciele Grupy Wolf Sp. z o.o. z Krakowa.

Więcej…
 

UROCZYSTA SESJA ODDZIAŁU PZITS W KIELCACH

Drukuj

W czwartek 6 czerwca  2019 r. w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach odbyła się uroczysta sesja Oddziału z okazji Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Więcej…
 

EGZAMIN MOSTOWCÓW ZAKOŃCZYŁ SESJĘ WIOSENNĄ

Drukuj

Kandydaci na uprawnienia w branży inżynieryjnej mostowej wykazali się dobrym poziomem znajomości zagadnień teoretycznych i praktycznych, gdyż wszyscy, którzy podeszli do egzaminu ustnego, osiągnęli pozytywny wynik egzaminu.

Więcej…
 

SPOTKANIE ŚRODOWISKOWE W BUSKU-ZDROJU

Drukuj

W piątek, 31 maja, odbyło się spotkanie środowiskowe członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z terenu powiatu buskiego. Odbyło się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przy Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju.

Więcej…
 


Strona 6 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 517 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

PRZYSTOSOWANIE ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DO WSPÓŁCZESNEJ FORMY UŻYTKOWEJ
Więcej …
 
ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PROJEKT ESTAKADY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 744 NA ODCINKU OBWODNICY STARACHOWIC
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: