Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PONIEDZIAŁKOWE EGZAMINY W BRANŻY KOLEJOWEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ

Drukuj

W poniedziałek w siedzibie Izby odbyły się egzaminy ustne w dwóch specjalnościach: inżynieryjnej kolejowej, a także instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Więcej…
 

EGZAMINY USTNE DLA INŻYNIERÓW Z INSTALACYJNEJ ELEKTRYCZNEJ

Drukuj

Niedziela, 13 września, była dniem egzaminów w XXXV sesji na uprawnienia budowlane dla inżynierów specjalności instalacyjnej elektrycznej. W komisji egzaminacyjnej zasiedli: mgr inż. Zygmunt Zimny – przewodniczący, mgr inż. Zbigniew Ludwicki – sekretarz oraz mgr inż. Kazimierz Ginał.

Więcej…
 

EGZAMINY USTNE DLA KANDYDATÓW W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Drukuj

W sobotę, 12 września do egzaminów w XXXV sesji na uprawnienia budowlane przystąpili inżynierowie z branży konstrukcyjno-budowlanej. W składzie komisji egzaminacyjnej zasiedli: mgr inż. Edmund Pieniążek - przewodniczący komisji, mgr inż. Andrzej Borowiecki oraz mgr inż. Stanisław Grudzień.

Więcej…
 

BRANŻA SANITARNA

Drukuj

W piątek odbył się egzamin ustny w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Więcej…
 

POCZĄTEK EGZAMINÓW USTNYCH - SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Drukuj

Pierwszy egzamin ustny w bieżącej sesji odbył się w czwartek, 10 września. Przystąpili do niego specjaliści z branży konstrukcyjno-budowlanej.

Więcej…
 

ROZPOCZĘŁY SIĘ EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

W piątek, 4 września 2020 roku w Kielcach do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w XXXV sesji organizowanej przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przystąpiło 130 osób.

Więcej…
 

POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY ŚOIIB POD NOWYM KIEROWNICTWEM

Drukuj

W środę, 29 lipca, odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po raz pierwszy w roli przewodniczącego prowadził je doktor Stefan Szałkowski.

Więcej…
 

EGZAMIN Z INSTALACJI SANITARNYCH

Drukuj

Egzamin w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych został przeprowadzony w czwartek. Był to pierwszy z trzech dni egzaminów ustnych w tej branży.

Więcej…
 

EGZAMIN USTNY W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

Drukuj

Inżynierowie z branży drogowej podeszli do egzaminu ustnego, jaki odbył się w środę w siedzibie Izby. Był to drugi dzień egzaminów w tej branży.

Więcej…
 

SPOTKANIE ŚRODOWISKOWO-SZKOLENIOWE W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Drukuj

W piątek, 6 września, w Hotelu Promień w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie szkoleniowo-środowiskowe dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu inżynierów z terenu powiatu skarżyskiego. Spotkaniu przewodniczył Tomasz Marcinowski, zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

Więcej…
 

EGZAMIN MOSTOWCÓW ZAKOŃCZYŁ SESJĘ WIOSENNĄ

Drukuj

Kandydaci na uprawnienia w branży inżynieryjnej mostowej wykazali się dobrym poziomem znajomości zagadnień teoretycznych i praktycznych, gdyż wszyscy, którzy podeszli do egzaminu ustnego, osiągnęli pozytywny wynik egzaminu.

Więcej…
 


Strona 5 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(60)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1061 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową - Politechnika Świętokrzyska

 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: