Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

OBRADOWAŁA OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Drukuj

We wtorek, 26 lutego 2019 roku, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji Andrzej Pieniążek.

Więcej…
 

TECHNOLOGIE STOSOWANE W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM I HYDROTECHNICZNYM

Drukuj

Technologie stosowane w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym to temat szkolenia, jakie odbyło się w poniedziałek w siedzibie ŚOIIB. Przeprowadził je dr inż. Remigiusz Duszyński z firmy Maccaferri Polska. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Więcej…
 

POSIEDZENIE PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KIELCACH

Drukuj

W środę, 6 lutego, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się przedstawiciele Prezydium.  Posiedzenie prowadził zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady - Tomasz Marcinowski .

Więcej…
 

W KIELCACH ZAPREZENTOWANO CZTERY KAMIENNE UNIKATY

Drukuj

Perełki architektury starych mostów w regionie świętokrzyskim zaprezentowano w czwartek, 24 stycznia w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa Kielcach podczas spotkania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. O zabytkowych kamiennych budowlach opowiadał inżynier Bolesław Balcerek, pasjonat historycznych ciekawostek i wielki miłośnik naszego regionu.

Więcej…
 

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ROBOTACH KANALIZACACYJNYCH ORAZ UPŁYNNIANIE GRUNTU

Drukuj

W poniedziałek 21 stycznia  odbyło się szkolenie z zarządzania jakością w robotach kanalizacyjnych w oparciu o normę PN-EN 1610 oraz wytyczną DWA-A 139, a także innowacyjnej technologii czasowego i odwracalnego upłynniania gruntu w robotach ziemnych. Szkolenie przeprowadził mgr inż. Jacek Nalaskowski z przedsiębiorstwa [KA]-NAL.

Więcej…
 

MAMY 119 INŻYNIERÓW Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI.

Drukuj

Stu dziewiętnastu świętokrzyskim inżynierom wręczono w poniedziałek, 14 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach uprawnienia budowlane. Uroczystość uświetnili ważni goście.

Wśród nich byli między innymi Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, Barbara Kieres z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Jan Jóźwik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrztyskiej, profesor Barbara Goszczyńska prorektor Politechniki Świętokrzyskiej, doktor habilitowana Lidia Dąbek z Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki oraz Anna Bujnowska, przewodnicząca ZZ „Budowlani” Okręg Świętokrzyski.

Więcej…
 

UROCZYSTE OTWARCIE OBWODNICY CHMIELNIKA

Drukuj

W poniedziałek, 14 stycznia, oddano do użytku północną obwodnicę Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej numer 765 od skrzyżowania z trasą 73. Inwestycja kosztowała prawie 60 milionów złotych, z czego dofinansowanie z unijnych funduszy stanowiło 35,1 miliona złotych. To ważne wydarzenie dla Chmielnika i regionu podkreślali obecni na uroczystości otwarcia goście.

Więcej…
 

TO BYŁ UDANY ROK DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

Uroczystym bankietem w Hotelu Kameralnym w Kielcach zakończyli rok 2018 członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Z nadzieją na pomyślność w swojej działalności weszli w nowy 2019. Spotkanie, na którym zjawili się inżynierowie z całego regionu świętokrzyskiego, odbyło się w piątek, 11 stycznia.

Więcej…
 

POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Drukuj

O najważniejszych wydarzeniach z ostatnich miesięcy mijającego roku rozmawiano na posiedzeniu plenarnym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które we wtorek, 18 grudnia odbyło się w Kielcach. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Pieniążek.

Więcej…
 

INŻYNIER - WAŻNY ZAWÓD. W KIELCACH ROZMAWIANO O INTEGRACJI ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO

Drukuj

Tradycyjne spotkanie szefów stowarzyszeń naukowo-technicznych z województwa świętokrzyskiego, podsumowujące 2018 rok, odbyło się w czwartek, 13 grudnia, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Jak podkreślił prezes Wojciech Płaza, w mijającym roku w Świętokrzyskiej Izbie podjęto wiele ważnych dla środowiska inżynierów inicjatyw, które mają służyć jego integracji.

Więcej…
 

SZKOLENIE Z UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Drukuj

"Utrzymanie obiektów budowlanych, obowiązki właścicieli i zarządców, kontrole okresowe obiektów budowlanych oraz prowadzenie książki obiektu" - to tematyka, jaką na poniedziałkowym szkoleniu przedstawiła Pani Katarzyna Ślusarczyk ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Więcej…
 


Strona 5 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 384 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

ZASTOSOWANIE BIM W MODELOWANIU INWESTYCJI
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNA - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 - GRANICA WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - SKARŻYSKO-KAMIENNA
Więcej …
 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH
Więcej …
 
WYKORZYSTANIE NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE - EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ UW W KORZECKU k/CHĘCIN
Więcej …
 
SPOTKANIE ŚRODOWISKOWO-SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW IZBY
Więcej …
 
ROZWÓJ BUDOWNICTWA DROGOWO-MOSTOWEGO NA ŚWIECIE I W POLSCE
Więcej …
 
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MATERIAŁAMI KOMPOZYTOWYMI W TECHNOLOGII FRP
Więcej …
 
KURS AUTOCAD I STOPNIA
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: