Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZASTOSOWANIE GEORUSZTÓW HEKSAGONALNYCH TENSAR W KONSTRUKCJACH NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Drukuj

Stabilizacja warstw kruszywa niezwiązanego georusztami - podbudowy i warstwy ulepszonego podłoża w warunkach słabych podłoży grungowych, optymalizacja konstrukcji nawierzchni drogowych przy zastosowaniu georusztów, a także zbrojenie warstw asfaltowych były tematem szkolenia, jakie odbyło się w siedzibie Izby w miniony wtorek.

Więcej…
 

SZKOLENIE ELEKTRYKÓW

Drukuj

Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem były tematem szkolenia, jakie przeprowadzili przedstawiciele Grupy Wolf Sp. z o.o. z Krakowa.

Więcej…
 

UROCZYSTA SESJA ODDZIAŁU PZITS W KIELCACH

Drukuj

W czwartek 6 czerwca  2019 r. w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach odbyła się uroczysta sesja Oddziału z okazji Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Więcej…
 

EGZAMIN MOSTOWCÓW ZAKOŃCZYŁ SESJĘ WIOSENNĄ

Drukuj

Kandydaci na uprawnienia w branży inżynieryjnej mostowej wykazali się dobrym poziomem znajomości zagadnień teoretycznych i praktycznych, gdyż wszyscy, którzy podeszli do egzaminu ustnego, osiągnęli pozytywny wynik egzaminu.

Więcej…
 

SPOTKANIE ŚRODOWISKOWE W BUSKU-ZDROJU

Drukuj

W piątek, 31 maja, odbyło się spotkanie środowiskowe członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z terenu powiatu buskiego. Odbyło się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przy Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju.

Więcej…
 

JEDEN KANDYDAT NA EGZAMINIE W SPECJALNOŚCI KOLEJOWEJ

Drukuj

W sobotę rano odbył się egzamin ustny na uprawnienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Komisja pracowała w składzie: Stefan Szałkowski - przewodniczący, Stanisław Rozin oraz Krzysztof Kowalik. Z ramienia Biura Izby Anna Bysiak sprawowała pieczę nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

Więcej…
 

BUDOWNICTWO OGÓLNE PODCZAS PIĄTKOWEGO EGZAMINU

Drukuj

W piątek odbył się ostatni egzamin ustny z branży konstrukcyjno-budowlanej w sesji wiosennej.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA PODCZAS EGZAMINÓW USTNYCH

Drukuj

Kandydaci na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przystąpili do egzaminu ustnego w czwartek, 30-go maja. Zdający musieli wykazać się znajomością ogólnych przepisów dotyczących budownictwa, jak i branżowych norm, których w tej dziedzinie jest bardzo dużo ze względu na szerokie spektrum tematyki w tej specjalności. Komisja egzaminacyjna sprawdziła również praktyczną znajomość powyższych zagadnień.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NA EGZAMINIE

Drukuj

Zdający odpowiadali przed kolejną komisją egzaminacyjną w branży konstrukcyjno-budowlanej. To już czwarty dzień egzaminów ustnych dla tej specjalności. Tym razem w komisji zasiedli: Stefan Szałkowski - przewodniczący, Edmund Pieniążek oraz Marcin Nosek. Nad obsługą formalną egzaminu czuwała Marzena Popowska.

Więcej…
 

STUPROCENTOWA ZDAWALNOŚĆ W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Drukuj

28 maja w godzinach popołudniowych odbył się egzamin w specjalności telekomunikacyjnej. Do egzaminu przystąpiło dwóch kandydatów.

Więcej…
 

KOLEJNY DZIEŃ EGZAMINÓW W NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANEJ SPECJALNOŚCI

Drukuj

Wtorek był kolejnym dniem, w którym z pytaniami z zestawów egzaminów ustnych, zmierzyli się kandydaci na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 5 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 157 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

ZASTOSOWANIE BIM W MODELOWANIU INWESTYCJI
Więcej …
 
O DOŚWIADCZENIU Z BUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH GÓRSKIEGO ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S7 SKOMIELNA BIAŁA-CHABÓWKA
Więcej …
 
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW. WYMAGANIA W PROJEKTOWANIU
Więcej …
 
KURS AUTOCAD I STOPNIA
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: