Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NA POCZĄTEK

Drukuj

Specjalność konstrukcyjno-budowlana. To ona zdominowała pierwszy dzień egzaminów ustnych w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, w  poniedziałek, 26 listopada. Do egzaminu zostało dopuszczonych 16 osób.

Więcej…
 

EGZAMIN PISEMNY ROZPOCZĄŁ XXXII SESJĘ EGZAMINACYJNĄ

Drukuj

156 osób przystąpiło w piątek, 23 listopada do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Test rozpoczął się o godzinie 10 w sali budynku ZUGA SHL w Kielcach. W tym samym czasie, taki sam sprawdzian, odbywał się we wszystkich Izbach w całym kraju w ramach XXXII sesji egzaminacyjnej.

Więcej…
 

SPOTKANIE ŚRODOWISKOWO-SZKOLENIOWE W STASZOWIE

Drukuj

Praktyczne informacje, nauka i integracja. W poniedziałek, 19 listopada, w Staszowie odbyło się spotkanie środowiskowo-szkoleniowe dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu staszowskiego.

Więcej…
 

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "OTWARTY RYNEK KOLEJOWY W POLSCE"

Drukuj

15 listopada b.r. w Domu Technika w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „15 lat Otwartego Rynku Kolejowego w Polsce” zorganizowana przez Zarząd Krajowy SITK RP, poświęcona konkurencyjności krajowych i zagranicznych przewoźników oraz innowacyjności w projektowaniu, budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej, a w szczególności w sterowaniu ruchem kolejowym.

Więcej…
 

DYSKUSJA O USTAWACH O ZAWODZIE ARCHITEKTA I INŻYNIERA BUDOWNICTWA NA LISTOPADOWYM POSIEDZENIU PREZYDIUM

Drukuj

Kwestia prac nad ustawami o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa ponownie powróciła i zdominowała posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Spotkanie odbyło się 7 listopada, w siedzibie przy ulicy Leonarda. Nie zabrakło także innych, ważnych, aktualnych spraw z życia naszego środowiska.

Więcej…
 

ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO - SZKOLENIE

Drukuj

„Proces inwestycyjny w świetle ustawy Prawo budowlane. Procedury – od przygotowania dokumentacji, po zakończenie robót – wymagania prawne” – to temat szkolenia, które odbyło się 25 października w siedzibie Okręgowej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Ślusarczyk – kierownik oddziału budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Więcej…
 

SZKOLENIE Z NOWOCZESNYCH METOD WZMACNIANIA GRUNTÓW

Drukuj

"Nowoczesne metody wzmacniania gruntów - drenaże pionowe i kolumny" - to tematyka szkolenia jakie przeprowadził w siedzibie Izby Pan Piotr Jermołowicz.

Więcej…
 

WAŻNE, AKTUALNE SPRAWY NA PAŹDZIERNIKOWYM POSIEDZENIU PREZYDIUM

Drukuj

4112 osób – tylu członków na koniec września 2018 roku liczył nasz samorząd. To jedna z wielu informacji, jakie pojawiły się podczas posiedzenia Prezydium Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doszło do niego w środę, 10 października.

Więcej…
 

SZKOLENIE MOSTOWCÓW

Drukuj

Rewitalizacja obiektów mostowych w ciągu linii wąskotorowej "Ciuchcia Ponidzie" była tematem szkolenia, które odbyło się w poniedziałkowe popołudnie w siedzibie Izby. Współorganizatorami szkolenia była Izba oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Świętokrzyski.
Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. ndzw. PŚk.

Więcej…
 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W PROJEKTOWANIU I WYKONYWANIU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Drukuj

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych było tematem szkolenia, które odbyło się w sali konferencyjnej Izby. Część pierwsza szkolenia dotyczyła a nalizy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, a także odporności pożarowej budynków i odporności ogniowej elementów budynku. W części drugiej przedstawiono przykłady rozwiązań technicznych, a także przeprowadzono dyskusję.
Szkolenie przeprowadził bryg w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski - ekspert ppoż oraz dr Andrzej Borowy - ITB Zakład Badań Ogniowych.

 

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA ZAINAUGUROWAŁA NOWY ROK AKADEMICKI

Drukuj

„Gaudeamus igitur” zabrzmiał w środę, 3 października na Politechnice Świętokrzyskiej. Uczelnia uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2018/2019. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na czele z jej prezesem Wojciechem Płazą i wiceprezesem Andrzejem Pawelcem.

Więcej…
 


Strona 5 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(50)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 123 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

ZASTOSOWANIE BIM W MODELOWANIU INWESTYCJI
Więcej …
 
SPOTKANIE INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW IZBY
Więcej …
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
Więcej …
 
ZWIEDZANIE OBIEKTÓW ZMODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SITKÓWCE NOWINY
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNA: FINALNY ETAP BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU SKOMIELNA BIAŁA - CHABÓWKA (POPULARNEJ ZAKOPIANKI)
Więcej …
 
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MATERIAŁAMI KOMPOZYTOWYMI W TECHNOLOGII FRP
Więcej …
 
KURS AUTOCAD I STOPNIA
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: