Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

KOLEJNI KANDYDACI NA UPRAWNIENIA W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU

Drukuj

30-go listopada w sobotę, oraz 2-go grudnia w poniedziałek, odbyły się egzaminy ustne dla kolejnych grup kandydatów na uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej.

Więcej…
 

WYMAGAJĄCY EGZAMIN ELEKTRYKÓW

Drukuj

W piątek do egzaminu przystąpili kandydaci ubiegający się o uprawnienia w branży instalacji elektrycznych. Wyniki okazały się być pozytywne dla 9 kandydatów, zaś 4 uzyskało rezultat negatywny.

Więcej…
 

EGZAMIN Z INSTALACJI SANITARNYCH

Drukuj

Egzamin w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych został przeprowadzony w czwartek. Był to pierwszy z trzech dni egzaminów ustnych w tej branży.

Więcej…
 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE DLA INŻYNIERÓW. JAK I GDZIE PISAĆ, BY DOTARLI DO CZYTELNIKÓW?

Drukuj

Dlaczego warto zaistnieć w mediach społecznościowych, jak tworzyć informacje na fanpage'u, by trafiły do jak największego grona użytkowników, jakie treści przekazywać i co dają social media - prezentowano w środę, 27 listopada, na szkoleniu w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

Zanim jednak zaproszono członków komisji do spraw do spraw komunikacji, redaktorów biuletynów i zespoły prasowe na szkolenie, zaprezentowano im nową siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która mieści się  w Warszawie przy ulicy Kujawskiej.

Więcej…
 

EGZAMIN USTNY W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

Drukuj

Inżynierowie z branży drogowej podeszli do egzaminu ustnego, jaki odbył się w środę w siedzibie Izby. Był to drugi dzień egzaminów w tej branży.

Więcej…
 

PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Drukuj

Najliczniej reprezentowaną grupą stanowią kandydaci do uprawnień w branży konstrukcyjno-budowlanej. We wtorek odbył się pierwszy z egzaminów ustnych w tej specjalności.

Więcej…
 

ROZPOCZĘŁY SIĘ EGZAMINY USTNE W XXXIV SESJI. DROGOWCY I MOSTOWCY WALCZYLI O UPRAWNIENIA JAKO PIERWSI

Drukuj

W Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w poniedziałek, 25 listopada 2019 roku, rozpoczęły się egzaminy ustne w  jesiennej, XXXIV sesji. W pierwszym dniu przed komisją egzaminacyjną stanęli inżynierowie ubiegający się o uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji  technicznej w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej, a także mostowej.

Więcej…
 

PRAKTYCY I NAUKOWCY O TECHNOLOGICZNEJ REWOLUCJI

Drukuj

Politechnika Świętokrzyska i Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze stowarzyszeniami techniczno-naukowymi PZiTB, PZiTS, SITK oraz SEP 23 listopada zorganizowały szkolenie na temat "Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie".

Więcej…
 

TRWA JESIENNA SESJA EGZAMINACYJNA

Drukuj

166 osób przystąpiło w piątek, 22 listopada, do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w XXXIV sesji organizowanej przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Test pomyślnie zdało 135 inżynierów.

Więcej…
 

ROZWÓJ BUDOWNICTWA DROGOWO-MOSTOWEGO NA ŚWIECIE I W POLSCE

Drukuj

W piątkowe południe w siedzibie Izby odbyło się szkolenie nt. rozwoju budownictwa mostowego i drogowego w Polsce oraz na świecie. Prowadzącym szkolenie był kol. Bolesław Balcerek, który poruszył takie tematy jak wynalazki, które wpłynęły na rozwój drogownictwa i mostownictwa, charakterystyka i rodzaje mostów, pierwsze mosty wiszące w latrach 1801-1805, a także zaprezentował historię inżyniera Ernesta Malinowskiego w Peru.

Więcej…
 

SEPARATOR HYBRYDOWY - PATENT EUROPEJSKI

Drukuj

Przedstawiciele firmy DELFIN POLSKA przedstawili rozwiązanie patentowe pierwszego w Europie separatora hybrydowego. Pan Sławomir Kalicki, Adam Nosek, Artur Gigielewicz, Włodzimierz Łaski, a także Pani Katarzyna Kaczmarczyk przeprowadzili szkolenie, jakie odbyło się w Izbie przy współpracy z PZITS o/Kielce.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 5 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 506 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

PRZYSTOSOWANIE ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DO WSPÓŁCZESNEJ FORMY UŻYTKOWEJ
Więcej …
 
ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PROJEKT ESTAKADY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 744 NA ODCINKU OBWODNICY STARACHOWIC
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 
DZIEŃ BUDOWLANYCH 2020
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: