Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

MOSTOWCY NA POZIOMIE

Drukuj

Kandydaci do uprawnień w specjalności inżynieryjnej mostowej wykazali sporo wiedzy praktycznej, potrafią z detalami opowiadać o budowaniu tych obiektów, z emocjami opowiadają o swoim udziale w wielu ważnych inwestycjach.

Odpowiedzi na egzaminacyjne pytania nie stanowiły dla kandydatów żadnych problemów. Mówili miedzy innymi o zasadach wytyczania obiektów mostowych, montażu balustrad, izolacji wodoszczelnej na płycie mostowej, wzmocnieniu przęseł  mostów stalowych, wykonywaniu pali, ich nośności i osiadaniu , modułowych urządzeniach dylatacyjnych,  składnikach betonu mostowego, czasie transportu na budowę oraz jego pielęgnacji.

Więcej…
 

ZMIENNA FORMA DROGOWCÓW

Drukuj

Środa to kolejny dzień egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane , tym razem w specjalności drogowej. Podczas egzaminu pojawiły się problemy ponieważ  inżynierowie pracujący latami przy drogach o nawierzchniach betonowych, nie mają dostatecznej wiedzy  o  nawierzchniach asfaltowych.

Więcej…
 

INSTALACYJNY OMNIBUS

Drukuj

Kandydaci na uprawnienia w  specjalności  instalacji sanitarnych, muszą wykazać się  obszerną wiedzą  z zakresu sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Niestety nie wszyscy inżynierowie mają szansę odbyć praktyki zawodowe w pełnym zakresie tej szerokiej specjalności i stąd wiele pytań egzaminacyjnych pozostaje bez odpowiedzi. Zdający tłumaczą, że nie odbywali praktyk w pełnym zakresie, bo firmy w których pracują są wyspecjalizowane w wąskich zakresach  tej specjalności.

Być może wnioski wysuwane przez izby inżynierów rozdzielenia  specjalności sanitarnej, zostaną uwzględnione w projekcie nowego kodeksu budowlanego…

Więcej…
 

HYDROTECHNICY

Drukuj

We wtorek zdawali egzamin na uprawnienia kandydaci specjalności hydrotechnicznej, która jako odrębna specjalność została przywrócona w  2014 roku. Okazuje się, że są inżynierowie chętni do zdobycia uprawnień w  tej dziedzinie budownictwa.

Więcej…
 

BĘDĄ NOWI Z UPRAWNIENIAMI

Drukuj

153 osoby zajęły miejsca w piątek w sali Klubu ZUGA, by odpowiadać na pytania testowe w jesiennej sesji egzaminacyjnej. Wchodzący do sali otrzymywali kopertę z pytaniami musieli też okazać dowód tożsamości. Andrzej Pieniążek przewodniczący komisji kwalifikacyjnej naszej Izby zapoznał zebranych z zasadami egzaminów testowych, które odbywają się w tym samym dniu we wszystkich izbach regionalnych.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 09.11.2016

Drukuj

9 listopada 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prezydium prowadził wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Andrzej Pawelec. W posiedzeniu wziął również udział  przewodniczący OSD.

Więcej…
 

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI

Drukuj

Tradycyjne listopadowe spotkanie prezesów stowarzyszeń naukowo - technicznych zdominowała tematyka organizacji szkoleń, w których nadal zbyt mało osób uczestniczy. I to zarówno przygotowywanych przez Izbę jak i poszczególne stowarzyszenia. Jest to tym bardziej istotne, ze nowe przepisy ustawowe przewidują korzystanie z uprawnień budowlanych pod warunkiem ciągłego uzupełniania wiedzy technicznej podczas pracy zawodowej.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

26 października 2016 r. odbyło się w siedzibie  Izby posiedzenie nadzwyczajne Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołane przez przewodniczącego izby okręgowej.

Więcej…
 

EFEKTYWNOŚĆ INSTALACJI WODNEJ I GRZEWCZEJ

Drukuj

To temat prezentacji w Sali Izby, jaka przeprowadzili przedstawiciele kilku firm:
innowacyjne technologie opomiarowania wody i ciepła - Andrzej Zych BMETERS Polska Sp. z o.o.,
detekcja i pomiar gazu, podstawowe wytyczne projektowe - Anita Rybicka Alter SA,
dyrektywa ErP a kotły gazowe - Marcin Jóskowski Beretta,
uzdatnianie wody studziennej oraz wodociągowej  a wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z 13 listopada 2015 - Joanna Banach BWT Polska Sp. z o.o.

Więcej…
 

STOP WYPADKOM

Drukuj

Pod takim tytułem odbyło się seminarium na temat bezpieczeństwa na budowach. Mówiono o nieprawidłowościach na przykładach wypadków, wynikach kontroli bezpieczeństwa pracy na placach budów, wykorzystaniu w pracach transportowych sprzętu pomocniczego, systemach zwiększających bezpieczeństwo pracy przy robotach żelbetowych na obiektach kubaturowych.

Więcej…
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BUDOWLANYCH

Drukuj

- Dokumentacja techniczna budynku jednorodzinnego z 1938, zawierała na dwóch kartkach A-4, ręcznie zapisanych czytelnie tuszem, cechy charakterystyczne obiektu, rysunek, zalecenie wykonania go zgodnie ze sztuką budowlaną i planem zagospodarowania terenu, podpis architekta z numerem uprawnienia. Sporządzenie i zatwierdzenie trwało miesiąc. Dom stoi do dziś. Czy nie mógłby to być przykład jak rozwiązywać obecnie sprawy inwestycyjne, w aspekcie trwających konsultacji nad nowym  kodeksem budowlanym ? -takim pytaniem zakończył Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich interesujące wystąpienie na spotkaniu środowiskowym członków Izby z powiatu koneckiego.

Więcej…
 


Strona 4 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(44)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 428 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

ZAGROŻENIA I KONSEKWENCJE BŁĘDÓW PRZY MONTAŻU I EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ - ODPOWIEDZIALNOŚĆ NADZORU
Więcej …
 
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEGLĄD NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE W PRACY ZARZĄDCÓW DRÓG PUBLICZNYCH
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNA - ,,ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7, ODCINEK JĘDRZEJÓW - GRANICA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/MAŁOPOLSKIEGO"
Więcej …
 
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI W TECHNOLOGII FRP
Więcej …
 
POLIURETAN - EFEKTYWNY MATERIAŁ DO IZOLACJI CIEPLNEJ
Więcej …
 
SPRAWDZONE SYSTEMY BETONOWE W KANALIZACJI I DROGOWNICTWIE
Więcej …
 
RAJD PIESZY
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNA - "KONSTRUKCJE NOWOCZESNYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB