Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

OSTATNI EGZAMIN USTNY W JESIENNEJ SESJI

Drukuj

Wtorkowy egzamin w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zakończył jesienną sesję egzaminacyjną. Na 17 osób, które tego dnia przystąpiły do egzaminu, jedynie 9 w styczniu otrzyma dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych w tej branży.

Więcej…
 

KOLEJOWE UPRAWNIENIA

Drukuj

Do egzaminu w branży inżynieryjnej-kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych przystąpiło 8 inżynierów.

Więcej…
 

SOBOTNI EGZAMIN Z BRANŻY SANITARNEJ

Drukuj

Trzeci z egzaminów ustnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych został przeprowadzony w sobotę, 7 grudnia.

Więcej…
 

STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM

Drukuj

Kandydaci na uprawnienia w branży inżynieryjnej-kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, podeszli do egzaminu ustnego w piątkowe popołudnie.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA

Drukuj

Piątek w Izbie upłynął pod kątem egzaminów z instalacji elektrycznych.

Więcej…
 

PYTANIA Z BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PODCZAS EGZAMINÓW USTNYCH

Drukuj

Kandydaci na uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej przystąpili w czwartek do egzaminu ustnego.

Więcej…
 

TRWAJĄ EGZAMINY USTNE W XXXIV SESJI NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE. W CZWARTEK SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA.

Drukuj

4 grudnia do egzaminu ustnego przystąpili kandydaci ze specjalności sanitarnej.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ HYDROTECHNICZNA

Drukuj

We wtorkowe popołudnie odbył się egzamin w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Więcej…
 

POWIĘKSZONE GRONO SPECJALISTÓW W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Drukuj

Wtorkowy egzamin zakończył się pozytywnym wynikiem dla 8 kandydatów, którzy 13 stycznia 2020r. odbiorą decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Więcej…
 

KOLEJNI KANDYDACI NA UPRAWNIENIA W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU

Drukuj

30-go listopada w sobotę, oraz 2-go grudnia w poniedziałek, odbyły się egzaminy ustne dla kolejnych grup kandydatów na uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej.

Więcej…
 

WYMAGAJĄCY EGZAMIN ELEKTRYKÓW

Drukuj

W piątek do egzaminu przystąpili kandydaci ubiegający się o uprawnienia w branży instalacji elektrycznych. Wyniki okazały się być pozytywne dla 9 kandydatów, zaś 4 uzyskało rezultat negatywny.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 3 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 490 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

PRZYSTOSOWANIE ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DO WSPÓŁCZESNEJ FORMY UŻYTKOWEJ
Więcej …
 
ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PROJEKT ESTAKADY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 744 NA ODCINKU OBWODNICY STARACHOWIC
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: