Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

EGZAMINY USTNE DLA INŻYNIERÓW Z INSTALACYJNEJ ELEKTRYCZNEJ

Drukuj

Niedziela, 13 września, była dniem egzaminów w XXXV sesji na uprawnienia budowlane dla inżynierów specjalności instalacyjnej elektrycznej. W komisji egzaminacyjnej zasiedli: mgr inż. Zygmunt Zimny – przewodniczący, mgr inż. Zbigniew Ludwicki – sekretarz oraz mgr inż. Kazimierz Ginał.

Więcej…
 

EGZAMINY USTNE DLA KANDYDATÓW W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Drukuj

W sobotę, 12 września do egzaminów w XXXV sesji na uprawnienia budowlane przystąpili inżynierowie z branży konstrukcyjno-budowlanej. W składzie komisji egzaminacyjnej zasiedli: mgr inż. Edmund Pieniążek - przewodniczący komisji, mgr inż. Andrzej Borowiecki oraz mgr inż. Stanisław Grudzień.

Więcej…
 

BRANŻA SANITARNA

Drukuj

W piątek odbył się egzamin ustny w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Więcej…
 

POCZĄTEK EGZAMINÓW USTNYCH - SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Drukuj

Pierwszy egzamin ustny w bieżącej sesji odbył się w czwartek, 10 września. Przystąpili do niego specjaliści z branży konstrukcyjno-budowlanej.

Więcej…
 

ROZPOCZĘŁY SIĘ EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

W piątek, 4 września 2020 roku w Kielcach do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w XXXV sesji organizowanej przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przystąpiło 130 osób.

Więcej…
 

POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY ŚOIIB POD NOWYM KIEROWNICTWEM

Drukuj

W środę, 29 lipca, odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po raz pierwszy w roli przewodniczącego prowadził je doktor Stefan Szałkowski.

Więcej…
 

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE PLENARNE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Drukuj

W czwartek, 23 lipca bieżącego roku, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Prowadził je przewodniczący Andrzej Pieniążek. Wśród gości zaproszonych na posiedzenie byli między innymi nowy przewodniczący Okręgowej Rady doktor Stefan Szałkowski oraz zastępca przewodniczącego Andrzej Pawelec.

Więcej…
 

OBRADOWAŁ I NADZWYCZAJNY ZJAZD ŚOIIB. DELEGACI WYBRALI PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ RADY.

Drukuj

W sobotę, 18 lipca 2020 roku w Kielcach odbył się I Nadzwyczajny Zjazd  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wybrano podczas niego przewodniczącego Okręgowej Rady. W głosowaniu tajnym delegaci zdecydowali o powierzeniu tej funkcji doktorowi inżynierowi Stefanowi Szałkowskiemu. Będzie sprawował tę funkcję do 2022 roku.

Więcej…
 

XIX OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY ŚOIIB

Drukuj

W dniach od 27 maja do 1 czerwca odbywał się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej  Izby Inżynierów Budownictwa w trybie zdalnym z wykorzystaniem do głosowania portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W zjeździe udział wzięło 101 delegatów na 106 uprawnionych co stanowi 95,28%. Wszystkie uchwały zjazdu dotyczące zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów, udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie za 2019r. i przyjęcia budżetu Izby na 2020r. zostały przyjęte przez delegatów.

 

SZKOLENIE ZE ZMIAN W PRAWIE BUDOWLANYM

Drukuj

W siedzibie Izby odbyło się szkolenie ze zmian w Prawie Budowlanym, jakie obowiązują od 1 stycznia 2020r.

Więcej…
 

EGZAMIN Z INSTALACJI SANITARNYCH

Drukuj

Egzamin w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych został przeprowadzony w czwartek. Był to pierwszy z trzech dni egzaminów ustnych w tej branży.

Więcej…
 


Strona 3 z 5Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(59)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 277 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową - Politechnika Świętokrzyska

 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

SZKOLENIA ONLINE NA PORTALU PIIB

Informacja dostępna jest na stronie:  http://swk.piib.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2981:2020-04-03-08-16-03&catid=52:informacje-i-komunikaty&Itemid=137

 
ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PROJEKT ESTAKADY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 744 NA ODCINKU OBWODNICY STARACHOWIC
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: